Bunt med papper till socialtjänsten
Vi känner en som fick lämna in papper som vägde över 300 gram. Foto: yuzubayashi (AdobeStock.com)

Vilka krav ställde socialtjänsten på dig när du ansökte om försörjningsstöd?

Kära läsare, Equal behöver din hjälp! Vi har märkt hur socialtjänsten ställer mer och mer krav på den som ansöker om försörjningsstöd. De kräver att man lämnar in massvis med handlingar som styrker allt mellan himmel och jord. Förutom bankkonton man faktiskt har så kräver de ofta att man ska visa att man inte är kund hos vissa banker, att man inte har kreditkort, att man inte har pantsatt värdeföremål hos pantbanker. Vi känner en som fick lämna in papper som vägde över 300 gram.

Vi misstänker att vissa socialtjänster gör detta med flit för att förhindra att folk över huvud taget orkar ansöka. Eller i vart fall försvårar så långt möjligt, och om någon inte lämnar in alla handlingar de kräver kan de alltid avslå ansökan med motiveringen att ”ansökande har inte medverkat till utredningens slutförande”. Vilket är en motivering vi ser blir allt vanligare.

Vi har mejlat alla kommuner och stadsdelar i Stockholms län och frågat vilka krav de ställer vid en ansökan om försörjningsstöd. Dvs vilka handlingar de kräver att man ska skicka med en ansökan.

Vilka handlingar krävde socialtjänsten att du skulle skicka med din ansökan?

Vi vill gärna få veta från dig som faktiskt ansökt om försörjningsstöd vilka krav som socialtjänsten har ställt på dig. Har de ställt orimliga krav och begärt en massa handlingar? Kan du i sådant fall fota med mobilen/skanna in listan på handlingar socialtjänsten kräver från dig och mejla den till mig? Alternativt vidarebefordra e-post om du fått kravet på mejl.

Vad händer med materialet vi får in?
Vi samlar in materialet och gör en sammanställning som kommer skickas till berörda myndigheter.
Allt är självklart anonymt

Skicka ditt mejl till:
dennis.aberos@equalsthlm.se
076 414 89 71