Sverige är det industriland där inkomstskillnaderna ökat mest under de senaste trettio åren. Det visar internationell statistik från OECD, Världsbanken och EU. Enligt färska siffror fortsätter skillnaden mellan hög- och lågavlönade att öka också under regeringen Löfven.

Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid Institutet för NäringslivsforskningIFN, (och sannerligen ingen bidragskramare som vi) menar att en central faktor bakom att inkomstklyftorna ökar i Sverige är minskad omfördelning via skatte- och bidragssystemen och att den omfördelning som sker genom olika transfereringar (barnbidrag, arbetslöshets-, aktivitets- och sjukersättning och så vidare) inte ökat i takt med lönerna. Han hänvisar till undersökningar som visar att om man ökar ojämlikheten genom att dra ner på socialförsäkringarna och minskar omfördelningen kan det på sikt skapa problem för tillväxt och samhällsekonomi.

Ojämlika samhällen fungerar sämre

Det finns hur mycket forskning* som helst som visar att ojämlika samhällen fungerar sämre än jämlika. I ojämlika samhällen är problemen med psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet, våld, fetma, tillit, skillnader i livslängd, osv.

Samma forskning har också visat att det är skillnaderna i sig – skillnaderna i livsvillkor mellan de fattigaste och de rikaste i samhället – som skapar den stress och oro i samhället som leder fram till alla negativa konsekvenser.

Även med denna kunskap tillgänglig, finns det partier som går till val på att öka avdragen för de rika och minska bidragen till de fattigaste – för att ”minska utanförskapet”. Man tar sig för pannan!

*Några exempel:
Jämlikhetsanden,  Richard Wilkinson och Kate Pickett 2009
Keith Paynes, ”The broken ladder” (Weidenfeld & Nicolson, 2017)

[su_button url=”https://www.equalsthlm.se/bidrag-vs-avdrag” style=”noise” background=”#a4c11d” color=”#fff” size=”10″ text_shadow=”0px 0px 0px #fff”]Tillbaka till Bidrag vs Avdrag[/su_button]