Sjuka och arbetslösa har fått sämre ekonomi. Friska och arbetsföra väsentligt bättre ekonomi. Sverige är mer ojämlikt än på länge. Det är dags att höja nivåerna på bidragen så att alla kan få en bättre standard. Den sittande regeringen har gjort små reformer ppå området. Helt otillräckliga, men för första gången på länge går det åt rätt håll för oss som tror på ett jämlikt samhälle.

Försörjningsstödet kraftigt urholkat på 30 år

På 30 år har det ekonomiska biståndet urholkats och gruppen bidragstagare har en mycket sämre ekonomi än på 80-talet, om man jämför med de som arbetar och har de lägsta lönerna.

– Man kan med fog tala om att det skett en kraftfull marginalisering av denna grupp. När socialtjänstlagen kom fanns en ambition om att följa den allmänna standardutvecklingen, men det har inte skett. Ambitionen har fallit platt till marken, säger Åke Bergmark som är professor i socialt arbete.

Han och andra forskare på Stockholms universitet har kunnat visa att det över en längre tidsperiod har blivit både svårare att erhålla ekonomiskt bistånd och att omfattningen av den hjälp som ges ligger på en betydligt lägre nivå än tidigare. En förklaring är att de politiska ambitionerna att höja socialbidragen har saknats över lång tid.  Eftersom det inte skett några större uppräkningar av normen sedan 2011 fortsätter trenden med att socialbidragstagarna blir allt mer akterseglade av resten av samhället.

I dag är normen 3 880 kronor + hyra. Om Sverige behållit samma nivå på försörjningsstödet som på mitten av 80-talet skulle bidraget idag vara över 7 000 kronor beroende på hur man räknar.

Barnbidrag
Från och med den 20 mars betalas det höjda barnbidraget ut! 200 kronor mer i månaden per barn. Senast barnbidraget höjdes var 2006. Bra men är det tillräckligt för att bevara köpkraft?

Studiebidrag
Även studiebidraget höjs med 200 kronor till 1250 kr. för den som studerar på gymnasiet. Bra men är det tillräckligt för att bevara köpkraft?

Bostadstillägg
Bostadstillägget höjs på två sätt. Man höjer taket i bostadstillägget med 600 kronor, från 5 000 till 5 600 kronor. Man höjer också procenten med hur mycket av bostadskostnaden som ersätts, från 95 procent till 96 procent upp till en kostnad på 5 000 och på beloppet mellan 5 000 och 5 600 kronor kan man få 70 procent.

Höjt prisbasbelopp
Prisbasbeloppet 2018 ligger på 45 500 kronor, en höjning med 700 kronor. Garantinivån blir då 109.200 kronor, månadsbeloppet hamnar då på 9.100 kronor.

Garantiersättning
Garantiersättningen höjs med  300 kronor vid halvårsskiftet 2018.

Inkomstrelaterad sjukersättning.
För dig med inkomstrelaterad ersättning blir det en höjning på 1,56 procent på grund av att prisbasbeloppet höjs 2018.

Sjukpenning
Du får knappt 80 procent av din lön, men högst 725 kronor per dag.

Bostadsbidrag
Så krångligt att räkna ut att vi inte vågar oss på det. Höjt blir det iallafall inte.

[su_button url=”https://www.equalsthlm.se/bidrag-vs-avdrag” style=”noise” background=”#a4c11d” color=”#fff” size=”10″ text_shadow=”0px 0px 0px #fff”]Tillbaka till Bidrag vs Avdrag[/su_button]