Bidrag vs Avdrag

För oss står det helt klart: Bidrag är ett utmärkt politiskt instrument för att göra världen rättvisare och bättre för de många. Man ska kunna leva på sitt bidrag – inte bara överleva!

Gå in och följ/gilla vår facebooksida så får du snabb information om vad som händer på Equal -för ett jämlikt Stockholm!

Varför är bidrag så fult men avdrag så fiiiiint?!!

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

Se filmen!


Ser du ingen film? Klicka här!

[/su_column]

[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

Att bli allvarligt sjuk – det nutida häxtestet

Att bli allvarligt sjuk

Ingrid var framgångsrik egenföretagare när ett hjärtfel fick allt att rasa. Hon sjönk som en sten ner till svältnivå utan att något skyddsnät dämpade fallet.

[su_button url=”https://www.equalsthlm.se/bidrag-vs-avdrag/att-bli-allvarligt-sjuk-det-nutida-haxtestet/” style=”noise” background=”#a4c11d” color=”#fff” size=”10″ text_shadow=”0px 0px 0px #fff”]Läs mer…[/su_button]

[/su_column]

[/su_row]

Höj bidragen för h-e!

Sjuka och arbetslösa har fått sämre ekonomi. Friska och arbetsföra har fått väsentligt bättre ekonomi. Sverige är mer ojämlikt än på mycket länge. Höjda bidrag ökar jämlikheten fort.

[su_button url=”https://www.equalsthlm.se/bidrag-vs-avdrag/hoj-bidragen-for-h-e/” style=”noise” background=”#a4c11d” color=”#fff” size=”10″ text_shadow=”0px 0px 0px #fff”]Läs mer…[/su_button]


Antalet personer försörjda på bidrag minskar

Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag minskade med 3,6 procent år 2017. Trots det utmålas bidragsberoendet som det stora problemet av moderaterna.

[su_button url=”https://www.equalsthlm.se/bidrag-vs-avdrag/antalet-personer-forsorjda-pa-bidrag-minskar/” style=”noise” background=”#a4c11d” color=”#fff” size=”10″ text_shadow=”0px 0px 0px #fff”]Läs mer…[/su_button]


Bidrag – verktyg för ett jämlikt samhälle!

Det finns två olika sätt att se på bidrag. Det ena sättet utgår från att bidragstagaren är en latmask med dålig moral. Det andra synsättet handlar om att göra samhället mer jämlikt och effektivt genom omfördelning.

[su_button url=”https://www.equalsthlm.se/bidrag-vs-avdrag/bidrag-verktyg-for-ett-jamlikt-samhalle/” style=”noise” background=”#a4c11d” color=”#fff” size=”10″ text_shadow=”0px 0px 0px #fff”]Läs mer…[/su_button]


Dags att tända av – bryt medelklassens avdragsberoende

Det talas ofta om bidragsberoende som ett stort problem i den politiska debatten. Varför diskuteras inte frågan om avdragsberoende?

[su_button url=”https://www.equalsthlm.se/bidrag-vs-avdrag/dags-att-tanda-av-bryt-medelklassens-avdragsberoende/” style=”noise” background=”#a4c11d” color=”#fff” size=”10″ text_shadow=”0px 0px 0px #fff”]Läs mer…[/su_button]


När ojämlikheten ökar fungerar samhället sämre

Sverige är det industriland där inkomstskillnaderna ökat mest under de senaste trettio åren. Trots det lägger de borgerliga partierna förslag som sänker löner och bidragsnivåer för de allra fattigaste samtidigt som man lanserar nya avdrag för de som redan har.

[su_button url=”https://www.equalsthlm.se/bidrag-vs-avdrag/nar-ojamlikheten-okar-fungerar-samhallet-samre/” style=”noise” background=”#a4c11d” color=”#fff” size=”10″ text_shadow=”0px 0px 0px #fff”]Läs mer…[/su_button]


Rekordfå lever på bidrag – ändå vässar moderaterna!

Svensk ekonomi går på högvarv. Rekordfå försörjer sig på sociala ersättningar och bidrag. Ändå väljer moderaterna att utmåla bidragstagare som den stora huvudfienden. Hur har de mage?

[su_button url=”https://www.equalsthlm.se/bidrag-vs-avdrag/rekordfa-lever-pa-bidrag-anda-vassar-moderaterna/” style=”noise” background=”#a4c11d” color=”#fff” size=”10″ text_shadow=”0px 0px 0px #fff”]Läs mer…[/su_button]