Bidrag vs Avdrag

För oss står det helt klart: Bidrag är ett utmärkt politiskt instrument för att göra världen rättvisare och bättre för de många. Man ska kunna leva på sitt bidrag – inte bara överleva!

Gå in och följ/gilla vår facebooksida så får du snabb information om vad som händer på Equal -för ett jämlikt Stockholm!

Varför är bidrag så fult men avdrag så fiiiiint?!!

Att bli allvarligt sjuk – det nutida häxtestet

Att bli allvarligt sjuk

Ingrid var framgångsrik egenföretagare när ett hjärtfel fick allt att rasa. Hon sjönk som en sten ner till svältnivå utan att något skyddsnät dämpade fallet.

Läs mer…

Höj bidragen för h-e!

Sjuka och arbetslösa har fått sämre ekonomi. Friska och arbetsföra väsentligt bättre ekonomi. Sverige är mer ojämlikt än på länge.

Läs mer…

Antalet personer försörjda på bidrag minskar

Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag minskade med 3,6 procent år 2017.

Läs mer…

Bidrag – verktyg för ett jämlikt samhälle!

Det finns två olika sätt att se på bidrag. Det ena sättet utgår från att bidragstagaren inte vill eller kan göra nytta.

Läs mer…

Dags att tända av – bryt medelklassens avdragsberoende

Det talas ofta om bidragsberoende som ett stort problem i den politiska debatten. Varför diskuteras inte frågan om avdragsberoende?

Läs mer…

När ojämlikheten ökar fungerar samhället sämre

Sverige är det industriland där inkomstskillnaderna ökat mest under de senaste trettio åren. Det visar internationell statistik från OECD, Världsbanken och EU.

Läs mer…

Rekordfå lever på bidrag – ändå vässar moderaterna!

Svensk ekonomi går på högvarv. Rekordfå försörjer sig på sociala ersättningar och bidrag, visar den årliga sammanställningen från SCB, Statistiska Centralbyrån.

Läs mer…