Vi är tillbaks till det samhälle där fattiglapparna ska bocka och buga inför överheten!

Man visar sina tomma fickor
Vi ser det som vår uppgift att inte tystna utan att alltid bråka och larma om ojämlikhet och om hur de fattigaste av de fattiga bemöts och behandlas av höga vederbörande. Foto: AdobeStock.com

Samhället går bakåt – vi återskapar överhetssamhället!

Equal bytte 2017 namn från RFHL Stockholm. RFHL, som under lång tid uttyddes Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare  var ett av R-förbunden och verkade socialpolitiskt på många olika sätt. R-förbunden var starka på den tiden när socialpolitik var något stort och viktigt.
När Sverige tog klivet från fattigland och överhetssamhälle och det byggdes upp en modern välfärdsstat där medborgarna skulle slippa stå med mössan i hand inför höga vederbörande och bocka och tacka och ta emot. Fattiglapparna, tjuvarna, dårarna, alkisarna, narkomanerna, alla, skulle ha rätt till ett anständigt och värdigt liv.

Socialpolitisk tystnad

Nuförtiden är socialpolitik någonting helt oviktigt i det politiska landskapet och trots att jag sysslat med socialpolitik i över 20 år kan jag inte namnet på någon känd socialpolitiker eller socialpolitisk tänkare som får genomslag. I stället är det mest slående på det socialpolitiska området; tystnaden. Medier pratar ofta om den problematiska tystnadskulturen som finns i våra förorter, men man pratar i princip inget alls om den enorma tystnadskultur som finns på våra socialkontor eller olika vårdinrättningar. De yrkesgrupper som förut förde fattiglapparnas och dårarnas talan har tystnat, eller rättare sagt, blivit tystade. Man förväntas vara lojal mot sin arbetsgivare, och inte mot sin uppdragsgivare. De som oftast pratar om behovet av socialpolitik idag är märkligt nog…polisen.

Vi återskapar medvetet fattiglandet och överhetssamhället

Vi är på god väg, genom medvetna politiska beslut, att återskapa fattiglandet och överhetssamhället. Personer i behov av stöd och hjälp från samhället har återigen att stå i kön och bocka och buga tacka, och leverera det överheten kräver, för att få hjälp.

Tankar som dessa slår mig efter ett möte med socialtjänsten i Hägersten-Älvsjö. Jag är där med en person som är hemlös och som behöver hjälp med någon form av boende. Det är inte första gången jag är där med honom. Det är kanske 5-6 gången under två år. Ärendet har varit detsamma. Boende åt en hemlös person. Det har gjorts ett antal ASI-utredningar under den här tiden men något erbjudande om boende har inte kommit. Mannen misströstar och försvinner av och till ut i missbruk.

Konsult efter konsult hos överheten

Under våren har vi gjort ett nytt försök. Han har genomgått den tredje ASi-utredningen på ett och ett halvt år. Den som utfört utredningen är en konsult på socialtjänsten, en hyr-socialsekreterare och mannan jag är med har varit på två timslånga möten. Nu har den första konsulten slutat och ersatts av en ny konsult. När vi frågar vad mötet ska handla om, blir svaret att hon ska göra en ASI-utredning. Det finns ingen dokumentation på att någon ASI-utredning genomförts. Vi blir naturligtvis upprörda över detta och luftar vårt missnöje, Konsulten säger att det inte är hennes fel och att hon inte kan ta något ansvar för detta. Det har hon ju rätt i, men vem tar då ansvar för detta? Mannen jag är ombud för säger att han inte har lust att göra en fjärde ASI. Svaret kommer blixtsnabbt: ”Ja, medverkar du inte till utredningens slutförande, blir det heller ingen insats”. Och det har hon ju rätt i.

Mannen får buga och bocka för överheten

Så mannen får svälja förtreten, ställa sig i kön, bocka, buga och tacka för det överheten eventuellt erbjuder. Cirkeln är sluten. Vi är tillbaka till överhetssamhället där fattiga, utsatta och sjuk alltid har ansvar och där överheten aldrig har, eller behöver ta ansvar.

Vi på Equal ser oss som RFHLs politiska och moraliska arvtagare. Vi ser det som vår uppgift att inte tystna utan att alltid bråka och larma om ojämlikhet och om hur de fattigaste av de fattiga bemöts och behandlas av höga vederbörande. Vi behöver bli fler. Bli medlem! Ge oss gåvor! Vi lovar att göra konkret socialpolitik av vartenda öre!

Skribent Per Sternbeck
070-797 20 29
info@equalsthlm.se

*Vad är ASI utredning? Addiction Severity Index (ASI) är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform avsedd för användning i missbruks- och beroendeverksamhet.

Läs också…

Hävda dina sociala rättigheter

1 Comment

  1. Man lär sig något varje dag. Jag hade inte en aning om vad en ASI-utredning var, nu vet jag det och tackar för den kunskapen. Vad jag dock inte förstår är vilka fakta i en ASI-utredning som skulle ge vid handen att en hemlös INTE bör få ett boende? I min enfald och dumhet så trodde jag att problemet med hemlöshet är att vissa utsatta människor saknar bostad. Men jag är ju bara en vanlig enkel människa, inte någon välbetald konsult.
    Hans Johansson

1 Trackback / Pingback

  1. Tvinga bort fattiglapparna så minskar fattigdomen - Equal

Kommentarerna är stängda.