Välkommen till minnesstund för Sonja Wallbom under temat:

Sonja Wallbom

Ett liv i solidaritet med fattiga och utsatta!

Vi minns tillsammans den socialpolitiska, den solidariska, den kloka men också vassa och ibland oförsonliga Sonja Wallbom med tal och musik.

Vi bjuder på soppa och bröd!

När: den 23 november 12.00 – 14.00 (efter begravningen).
Var: Qvinnoqraft, Grindsgatan 37
Anmälan om närvaro görs till: info@equalsthlm.se eller 0707- 97 20 29