Artikelserie IVO:
Vad är det för mening med IVO?

Kvinna sitter i soffan besviekn över beslut från IVO
Många är de personer som gjort en anmälan till IVO och många, väldigt många är besvikna då upprättelsen lyser med sin frånvaro. Foto: AdobeStock.com

Den så kallade granskningsmyndigheten IVO har gjort sig själv meningslösa.

När man arbetar med personer som själva, eller vars anhöriga, blir illa behandlade av socialtjänst, äldreomsorg eller hälso-och sjukvård kommer ofta rådet att man ska anmäla det som skett till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. IVO är granskningsmyndigheten för socialtjänst och vård. Många är de personer som gjort en anmälan och trott att de skulle få upprättelse för sina dåliga upplevelser i vård och omsorg genom denna anmälan. Många, väldigt många, blir besvikna. Upprättelsen lyser med sin frånvaro. Och det är inte så konstigt att den gör det – för IVO har inte i uppdrag att ge patienter eller deras anhöriga upprättelse, utan att se till att vård och omsorg bedrivs med god kvalitet. En anmälan till IVO handlar alltså om att medverka i vårdens kvalitetssäkring och syftar, om IVO finner skäl att kritisera någon vård- eller omsorgsenhet, endast till att samma skäl för kritik ska undvikas för andra personer i framtiden.

Så om du blir illa behandlad eller illa gjord av vård eller omsorg är IVO fel instans att vända sig till. IVO borde vara rätt instans, det är nämligen den enda som finns. De borde spela en avgörande roll i att se till att vård- och omsorgsgivare följer lagen och ger patienter och brukare som blivit felbehandlade eller felbemötta i mötet med socialtjänst eller hälso- och sjukvård och deras anhöriga, upprättelse.

Tolkar sina mandat snävt

Men IVO har valt att tolka sina mandat väldigt snävt. Man kan, enligt sin egen definition av sitt uppdrag, bara uttala sig om formerna för hur ärenden bedrivs. Inte om insatsers innehåll.  Man vill eller vågar inte ge sig in på insatsers innehåll.  Man utgår från huvudmännens goda vilja och i själva utredningsarbetet av olika händelser utgår IVO från att huvudmän alltid talar sanning och alltid lämnar korrekta uppgifter – i till exempel journaler. Även när anmälare och anmälares anhöriga kan beslå journaler med felaktigheter och ibland rena lögner. Det finns en journal som det står något i, därmed är formen uppfylld och allt är bra enligt IVO. Om det är lögner och felaktigheter som står där tillhör det insatsens innehåll och det väljer IVO att inte utreda.

Använder inte sanktionsavgifter

Ett annat exempel på hur IVO väljer att inte använda sina mandat är hanteringen av sanktionsavgifter. IVO har möjlighet att utdela sanktionsavgifter till verksamheter som inte följer lagar eller förordningarna men det gör man i princip aldrig. Att det finns huvudmän, kommuner och regioner, och underavdelningar i dessa huvudmäns socialtjänst och sjukvård som av budgetskäl fattar beslut om avslutande av insatser för klienter, eller att huvudsakligen neka insatser för behövande klienter av budgetskäl, bortser IVO i stort sett alltid från. De senaste tre åren har IVO endast ansökt om sanktionsavgift i 1,2 % av fallen där socialtjänst inte verkställt beslut. Detta är beslut där socialtjänsten beslutat att bevilja en insats men inte verkställer inom den lagstadgade tiden.  Det gör att det finns stora möjligheter för kommuner och regioner att spara stora pengar genom att bryta mot lagar eller genom att tänja på desamma.

Vårdgivare talar alltid sanning – enligt IVO

IVO arbetar i princip enbart med dialog och samverkan som verktyg och utgår från att vård- och omsorgsgivare drivs av en god vilja att göra rätt och riktigt. Och för att inte störa möjligheten till dialog har IVO utvecklat en sorts fikonspråk, jämförbart med diplomatins, där eventuell kritik uttalas med sådana ord att det faktiskt är svårt för en utomstående att förstå att det är kritik som utdelas.

En annan, och betydligt allvarligare sak är att man utan problem som huvudman kan bortse från IVOs kritik, om man mot förmodan har fått sådan. Man ska skriva en åtgärdsplan för att det kritiserade inte ska upprepas men sedan följer inte IVO upp att denna åtgärdsplan följs. Den enda indikatorn IVO har för detta är om det kommer in nya IVO-anmälningar. Om det gör det dras samma sak ett varv till.

Vi skriver nu en artikelserie om IVO och de stora brister vi menar att denna myndighet har. Läs och upprörs. Vi är upprörda och uppgivna och har i princip slutat att uppmana människor att anmäla till IVO. Det är inte mödan värt. IVO är meningslöst som myndigheten arbetar nu.

Läs också…

Barbro Lundh dog efter år av felmedicinering – allt i sin ordning enligt IVO

Skribent: Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

2 Comments

 1. Jag har med stort intresse följt Era välgjorda artiklar om IVO och den enda konklusionen som jag kan komma fram till är att vi snarast borde lägga ner skiten. Alla som någon gång har haft med IVO att göra utifrån ett klientperspektiv vet att det endast är slöseri med tid samtidigt som det genererar ännnu mer frustration.
  Medelklassmänniskor förstår andra medelklassmänniskor och myndigheter förstår andra myndigheter. Oavsett om vi kallas Klienter, Brukare eller något annat fantasifullt så är vi alltid besvärliga, ljugande rättshaverister i deras ögon, “Rättslösa” hade varit det enda ärliga epitet för den femtedel av befolkningen som befinner sig längst ner på samhällstegen och som egentligen hade behövt stöd och hjälp, vilket vi sällan eller aldrig får.
  När jag själv efter att ha blivit lagvidrigt behandlade påkallade IVOs uppmärksamhet så åkte de ut till kommunens anstälda och hade en heldags “Wourkshop” tillsammans med dem som hade misskött mitt ärende.
  Men att de kastade boll på stranden som belöning för sin inkompetens och sitt människoförakt hjälpte inte mig.
  Det talas vitt och brett om “brukarinflytande” i debatten. Om det verkligen fanns någon substans i den ambitionen så borde IVO underställas brukar och klientorganisationer.
  Framsteg föds ur en kombination av kunskap, erfarenheter, dialog och framförallt av att motpoler nöts emot varandra, d.v.s. allt det som IVO verken gör, förmår eller representerar.
  Hans Johansson

 2. Efter att med fasa följt socialtjänsten i en liten kommun i Småland har jag fått konstatera att IVO struntat i alla förtvivlade anmälnkngar om händelser som kan utgöra brott mot utsatta
  En Förvaltningsrätt sim bedömer att en mamma med särskila behov kan tvingas leva under ” skälig levnadsnivå” i fem månader, vägras bistånd till mat och hyra.
  Domstolen ” klipper och klistrar” kommunens argumen och struntar i Regionens läkarintyg.
  Totat rättsosäkerhet råder när kommunala tjänstemän och pilitiker falerar
  Kusligt och samma personer hanterar LVU!!

5 Trackbacks / Pingbacks

 1. Historien om IVO - Equal
 2. Få sanktioner mot vård och socialtjänst från IVO - Equal
 3. Exempel på hur IVO agerar vid anmälningar – från Equals verksamhet - Equal
 4. IVO kan inte påverka även om klagomålen upprepas - Equal
 5. Fungerande granskning av vård och omsorg saknas – gör om IVO - Equal

Kommentarerna är stängda.