Tvångsvårdad med ECT

illustration av hjärnan med elektriska stötar
En vecka efter akuten skickades han mot sin vilja till ECT-avdelningen. Och får elchocker. Foto: AdobeStock.com

En ung man med högfungerande autism fick LPT och behandlas under tiden i psykiatrin med tung antipsykotisk medicin och ECT mot sin vilja. Hans anhöriga känner inte igen honom efter ”behandlingen”. I Sverige är det lagligt att tvångsmedicinera med ECT, men Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter och Europarådets kommitté mot tortyr har kritiserat Sverige.

Anders* är en kille som fungerat väl i samhället. Han gick ut gymnasiet med ganska goda betyg. Anders hade också en lägenhet på ett LSS-boende som han trivdes i. Sen blev Anders tvungen att flytta till ett annat LSS-boende. Där trivdes Anders inte alls och han blev mer och mer frustrerad. En dag fick han något slags aggressivt utbrott gentemot någon i personalen där. Polisen tog honom till psyket. De satte LPT på honom. Han är misstänkt för olaga hot eller något dylikt.

Neddrogad på psykiatrin med antipsykotika och antidepressiva

En anhörig till Anders besöker honom så ofta som möjligt. Den anhörige tror att han har varit neddrogad sedan första dagen på psyket.

”Han har högfungerande autism. Med medicinen i kroppen var det som att han var väldigt GRAVT autistisk. Han förstod vad man sa… men han svarade i gåtor. Ungefär så. Och han skakade. De testade olika mediciner på honom och biverkningarna blev bara värre och värre. Han blev som en zombie. Och satt och mumlade förvirrat för sig själv. Som dement.”

Varför fick Anders läkemedel mot psykos och depression?

Anders har aldrig någonsin visat minsta symptom över huvud taget på vare sig psykos eller depression. Den anhörige undrar om Anders fått någon slags diagnos, ”eller sätter de bara in lite vad som helst?” Trots att Anders aldrig varit psykotisk eller depressiv sattes antipsykotika och ångestdämpande (som kan användas vid samtidig depression) in.

ECT påbörjas med tvång – men medicineringen kvarstår

Läkaren på psykiatrin hade länge försökt övertala honom att frivilligt ta emot ECT-behandling. Läkarna sa att de skulle ersätta läkemedlen med ECT. Anders ville inte få elchocker som ECT-behandling består av.

En vecka efter akuten skickades han mot sin vilja till ECT-avdelningen. Och får elchocker. Trots att läkaren har sagt att ECT skulle ske i stället för medicinering så kvarstår medicineringen.

Anders och hans anhörige har inte fått någon information om biverkningar

ECT kan orsaka minnesrubbningar. Det finns många vittnesmål av personer i Sverige och utlandet om som fått ECT som berättar att de tappat en stor del av minnet. Vissa minns inte sin barndom. Antipsykotika och antidepressiva kan också orsaka allvarliga biverkningar. Trots detta har ingen på psykiatrin informerat Anders eller hans anhörige. De har dock märkt av biverkningarna som varit mycket omfattande.

Den anhörige är mycket orolig över att Anders far illa av ”behandlingen”

”Jag vet inte alls hur detta kommer gå för min son. Jag är orolig. Han är orolig. Ju längre tvångsvården fortgår desto mer skadar de honom. Det är helt fruktansvärt att de kan medicinera och elchocka människor mot deras vilja. Rättsvidrigt och inhumant. Han har ännu inte fått så många ECT-behandlingar och han har oftast varit tungt medicinerad dessutom. Hittills har jag inte märkt av andra effekter av ECT:n än att han är extremt trött efteråt. Vilket förvisso kan bero på medicinerna men jag har ändå haft känslan att det beror på ECT:n. Det man nog kan konstatera är att de själva verkar tro på ECT som en bra och effektiv och hyfsat säker metod. Men att ge många ECT-behandlingar är jag personligen övertygad om att det inte alls är säkert och att det inte heller ökar effektiviteten. Så jag är skeptisk till deras optimism.”

Lagligt att tvångsmedicinera med ECT i Sverige

Enligt svensk lag är det tillåtet att ge ECT mot någons vilja i tvångsvården. Det är heller inte möjligt att överklaga tvångsmedicinering idag. En utredning ser just nu över frågan men kommer troligen inte föreslå någon ändring. Däremot har både Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter (2017) Europarådets kommitté mot tortyr (2009 och 2015) kritiserat Sveriges användning av ECT under tvång. Europaparlamentet har antagit ”Recommendation 1235 (1994) on psychiatry and human rights”. I den föreslås bl.a. att psykokirurgiska ingrepp och ECT-behandling endast ska få utföras om det finns skriftligt informerat samtycke av patienten eller ställföreträdare, och om beslutet har blivit bekräftat av en särskild kommitté.

Hur skulle Europadomstolen se på ECT under tvång?

Det vore mycket intressant att pröva om det är förenat med den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna. Det är Europadomstolen som avgör huruvida stater följer europakonventionen. Det finns domstolar internationellt – bland annat i Australien som har förbjudit ECT under tvång. I ljuset av Europarådets och Europaparlamentet ställningstagande tycker vi att frågan borde avgöras av Europadomstolen.

*Anders heter egentligen något annat.

Skribent Dennis Aberos
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Läs också…

ECT saknar evidens – avbryt nu i väntan på studier
Inför tillfälligt stopp för ECT i tvångsvård

Hävda dina sociala rättigheter