Täby kommun vägrar hjälp till en akut hemlös man

Ett skogsbryn där man skymtar ett tält mellan träden
De kräver att han ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka arbeten och lämna in kontoutdrag från hans bank. Hur ska han söka arbeten när han bor i ett tält och svälter? Foto: AdobeStock.com

Åke* har bott i ett tält i Täby Kyrkby sedan april. Han svälter och säger att han inte vet hur länge till han orkar stå ut. Han har sökt hjälp hos kommunen vid två tillfällen – först i april och sedan i augusti – men får ingen hjälp.

I socialtjänstlagen står att socialnämnden har det yttersta ansvaret för de medborgare i kommunen som saknar möjligheter att klara sin egen försörjning. Socialtjänsten i Täby tar inte det yttersta ansvaret i fallet Åke utan låter honom medvetet svälta och fara illa.

Socialnämnden ställer omöjliga krav

Socialnämnden ställer omöjliga krav för att ge hjälp. De kräver att han ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka arbeten och lämna in kontoutdrag från hans bank. Hur ska han söka arbeten när han bor i ett tält och svälter? Hur kan han lämna in kontoutdrag när han inte har en smartphone och inte kan betala banken för att få en kopia på kontoutdraget? Han saknar såklart också busspengar för att ta sig någonstans.

Kommunens yttersta ansvar

Enligt socialtjänstlagen har socialtjänsten i varje kommun det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta betyder att den som vistas i kommunen får den omvårdnad som med hänsyn till hans behov och förhållanden i övrigt kan anses tillfredsställande.

Socialtjänstlagen är en rättighetslag

I propositionen till socialtjänstlagen klargörs att den innehåller rättigheter: ”Syftet med rättighetsbestämmelser är att garantera enskilda människor det stöd som de är i behov av i de fall detta inte kan tillgodoses av dem själva eller någon annan. Detta är ett uttryck för människans eget ansvar att klara sin livsföring. Men det är också ett uttryck för att samhället i vissa fall skall träda in med stöd när den enskilde inte kan klara detta.” Prop. 2000/01:80, s. 90

Åkes vänner har sagt upp kontakten och han stjäl ibland mat

Åke har under tiden som hemlös varit tvungen att låna pengar av vänner utan att kunna betala tillbaka. Nu har många av dem sagt upp kontakten med honom. På grund av detta har han varit tvungen att stjäla lite mat då och då. Men när vi pratade med honom hade han inte ätit på två veckor.

Nu har vi inte fått tag på Åke på över två veckor

Föreningen Equal har försökt hjälpa mannen i sina kontakter med socialnämnden, men utan framgång. Vi pratade sist med honom för två veckor sedan, sen dess har han inte gått att nå. Socialtjänsten ska arbeta uppsökande och borde redan ha åkt till honom och hans tält och undersökt hur han mår.

*Åke heter egentligen något annat.

Skribent Dennis Aberos
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Läs också…

Hävda dina sociala rättigheter
Psykofarmakakollen

1 Trackback / Pingback

  1. Träningslägenheter utnyttjas inte av Stockholms stad - varför? - Equal

Kommentarerna är stängda.