Stockholms stad ljuger om rättssäkerheten – vi har siffrorna!

illustration av en person som håller fingrarna i kors bakom ryggen.
Granskningen visar att stadens rapportering inte stämmer. Inte på långa vägar. Illustration: Equal

Under en längre tid har vi observerat hur beslut om ekonomiskt bistånd har blivit allt mer godtyckliga. I vår verksamhet stöter vi på en verklighet som skiljer sig avsevärt från den “bild” som  Stockholms stad presenterar genom sina målvisioner och årsrapporter.

Enligt rapporterade siffror från stadsdelsnämnderna och stadsledningskontoret, påstår staden att rättssäkerheten för beslut om ekonomiskt bistånd är 99,9%.
I rimlighetens namn borde dessa glädjesiffror få stadens politiker att höja åtminstone lite på ena ögonbrynet. 

Vi beslöt oss därför att granska stadens rapporterade siffror. 

Granskningen visar att stadens rapportering inte stämmer. Inte på långa vägar. Krasst sammanfattat är stadens glädjesiffror beräknade enligt någon slags nordkoreansk modell – medvetet förvanskad för att se bra ut. 

Vår granskning har följt samma beräkningsmodell som ISF (inspektionen för socialförsäkringen). Vi har även låtit en fristående controller revidera underlaget.
I rapporten presenterar vi avslutningsvis konkreta åtgärdsförslag i syfte att förbättra rättssäkerheten vad gäller beslut om ekonomiskt bistånd. 

Läs vår rapport och se hur friserande av “statistik” (stadsdelsnämndernas egenrapporterade siffror) satts i system med målet att föra folkvalda politiker bakom ljuset. Företeelsen är allvarlig. Den göder ett politikerförakt och utgör ytterst ett hot mot demokratin!

Skribent Per Sternbeck
070-797 20 29
info@equalsthlm.se