Sprututbytet i Stockholm tio år!

Skylt som visar Sprututbyte 10 år
Sprututbytet i Stockholm finns idag i två lokaler, en på Kungsholmen och en på Södermalm. Sprututbytet fungerar idag som en hälsocentral för personer som använder narkotika. Foto: Equal

Sprututbytet i Stockholm fyller tio år – omöjligt att vara motståndare till verksamheten längre!

I år firar Sprututbytet i Stockholm 10 år. Det satt långt inne att sprututbyten skulle bli tillåtna i Sverige överhuvudtaget. På 2010-talet var en majoritet i riksdagen mogen för att fatta beslutet. I Malmö och Lund hade det pågått en ”försöksverksamhet” sedan 1980-talet med goda resultat på att framför allt hålla nere spridning av HIV bland personer som injicerar droger.   De politiska meningsskiljaktigheterna var stora. En av de svåraste frågorna för motståndarna var om man skulle ge rena sprutor till personer som injicerar droger i ett land där det är förbjudet att använda droger. Det talades om dubbla budskap, sluttande plan och en befarad katastrofal ökning av drogmissbruk i landet om sprutbyten infördes.

Maria Schütz, enhetschef, Sprututbytet och Martin Kåberg, sektionschef på Beroendecentrum som varit med från starten för tio år sedan.

Snart sprututbyte i alla regioner

Idag, när sprututbytet har funnits i tio år i Stockholm, och det finns sprututbyten i alla regioner utom i Västernorrland (där det är på gång) känns diskussionerna helt främmande. Det går utmärkt att ha ”dubbla budskap”, det sluttande planet pratar ingen om längre och den katastrofala ökningen av injektionsmissbruk har inte inträffat  Inget av de politiska partierna driver frågan om sprututbytens vara eller inte vara. Inte ens de mest hårdnackade motståndarna i RNS, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, orkar göra motstånd längre. Varken på deras hemsida eller i deras husorgan drugnews.se diskuteras frågan. Sprututbyte är en helt integrerad del av hälso- och sjukvården som når människor som troligtvis annars inte skulle nås. Som det var tänkt från början från tillskyndarna –  men som ideologiska skygglappar hindrade motståndarna från att se.

Den parafernalia som sprututbytet tillhandahåller

Sprututbytet – en hälsocentral

Sprututbytet i Stockholm finns idag i två lokaler, en på Kungsholmen och en på Södermalm. Sprututbytet fungerar idag som en hälsocentral för personer som använder narkotika. Vid sidan av själva sprutbytandet utbildar man i och delar ut Naloxon (ett medel som häver överdoser) bland användarna för att förhindra opiodöverdoser, man lär ut injektionsteknik, man länkar vidare till beroendevård  och socialtjänst, lägger om sår, behandlar hepatit, man har en barnmorska på plats, man vaccinerar mot olika sjukdomar, man ger samtalsstöd.

Under lång tid, cirka 40 år, krävde samhället att personer som injicerade droger skulle anpassa sig efter samhällets normer och sluta knarka. Då skulle de få vård och omsorg.
Men så prövade man att gå den andra vägen och anpassa samhällets vård och omsorg efter människorna och deras behov. Så mycket bättre det blev. Grattis!

Här finns information om Sprututbytesmottagningar

Skribent Per Sternbeck
070-797 20 29
info@equalsthlm.se

Läs också…

Hävda dina sociala rättigheter
Psykofarmakakollen

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.