Sonja Wallbom död!

Sonja Wallbom

Vår styrelseledamot Sonja Wallbom avled hastigt och överraskande på en utlandsvistelse igår. Sonja Wallbom var den i föreningen som varit aktiv längst tid. Hon startade i dåvarande RFHL Stockholm 1977 och var sedan dess medlem. Hon var med under föreningens glansdagar på 80-tnalet och också dess kraftiga nergång på 90-talet. Hon ar sedan med på resan fram till den position vi befinner oss på idag. En fristående och kämpande förening på det socialpolitiska området.

Sonja hann också med att vara en ordförande i riksförbundet RFHL och under hennes tid som ordförande revitaliserades förbundet och hittade nya medlemmar. Det var med sorg i hjärtat hon åsåg hur förbundet, efter hennes ordförandetid, kapades och sedan långsamt började vittra till osynlighet igen.

Sonja var en socialpolitiker med stort underifrånperspektiv. Hennes hjärta brann särskilt för kvinnorna i missbruk, deras utsatthet, deras osynlighet men också deras fantastiska styrka.  Sonja var aktiv in i det sista, hos oss, hos Qjouren, i Vänsterpartiet.

För oss som förening är det en tung förlust. 40 års erfarenhet har gått förlorad. Saknaden är stor men vi fortsätter kämpa för vårt folk i Sonjas anda.

Sonja var i med i en av vårt andra avsnitt av Snack i backen: Vi träffar Sonja Wallbom som arbetat på RFHL sedan 1977