Socialtjänsten i Farsta skapar akut hemlöshet – Equal anmäler till IVO!

Farsta Socialstjänst

Pressmeddelande från föreningen Equal

Socialtjänsten i Farsta avslutar placeringar på stöd- och träningsboenden och skickar ut människor med beroendeproblem på gatan.

–  Problemet med Farsta är känt sedan länge hos andra enheter i kommunen men tycks ha accelererat under de senaste veckorna, säger Staffan Lundgren, styrelseledamot i föreningen Equal som också medverkat i framställandet av rapporten som skickas in till IVO.

–  Vi kan inte se annat än att Farsta bryter mot socialtjänstlagen och för att pröva detta anmäler vi stadsdelen till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg.

Rapport, enskilda fall och historiskt om Farsta Socialtjänst

Föreningen Equal har sammanställt en rapport, bifogat detta pressmeddelande, som innehåller kommentarer från olika aktörer inom och utom kommunen, redogör för enskilda fall och hur socialtjänstens i Farsta har fungerat historiskt när det gäller frågor om hemlöshet, bemötande och information till klienter och stödsökande.

Mer att läsa i ämnet

IVO kritiserar socialtjänsten i Farsta

Läs också “Rapport om Farsta väcker reaktioner”

Här kan du läsa Equals rapport i sin helhet om Socialtjänsten i Farsta

För mer information:
Per Sternbeck, 070-7972029
info@equalsthlm.se