Soc i Göteborg tryckte bort hemlösa – presenterar det som framgång

Götegorg City
Göteborgs kommun införde 2019 en ny rutin för dessa personer, ”pengar i handen”, som nödbistånd. Foto:Lars Johansson (AdobeStock.com)

Genom att börja erbjuda hemlösa personer extremt kortsiktiga boendelösningar, en vecka åt gången, minskade Göteborgs kommun, enligt egna uppgifter, kostnaderna för akut hemlöshet. Man förde fram att själva hemlösheten faktiskt minskat.

Tidningen Hem & Hyra (H&H har i en serie artiklar mött de hemlösa som ”försvann”.) har granskat reformen och finner att kostnaderna per hemlösa har stigit och att hemlösa personer har slutat att söka bistånd för att de inte orkar med kortsiktigheten. De bosätter sig i garage, kojor eller hos personer som utsätter dem för våld, för att de inte orkar leva med socialtjänstens kortsiktighet.

Göteborgs kommun införde 2019 en ny rutin för dessa personer, ”pengar i handen”, som nödbistånd. Innan dess kunde strukturellt hemlösa – de som vare sig är missbrukare eller lider av psykiska ohälsa – få hjälp med tillfälliga lägenheter.
Med den nya rutinen hänvisades de av socialtjänsten att ge sig ut på bostadsmarknaden och med ”pengar i handen” söka boende, för max en vecka åt gången.

Hemlösa ”försvann”

Göteborgs kommun presenterar reformen som en stor framgång och skriver i en utvärdering att man för första gången sedan 2011 minskat kostnaderna för hemlöshet. En bidragande orsak sägs vara den nya rutinen.
Men när tidningen Hem & Hyra tittar närmare på siffrorna mörknar bilden. Kommunen har inget statistiskt underlag som styrker påståendet att hemlösheten minskat. Kommunen har aldrig frågat de hemlösa om de fått ett eget boende eller hur de bor. De bara konstaterar att färre hemlösa söker deras hjälp efter reformen och att det är lyckat sett ur ett kommunalt perspektiv

Istället för att bygga bostäder och erbjuda människor långsiktiga boendelösningar och därmed en chans att komma på fötter, trycker man bort dem från socialtjänsten. Ett tydligare uttryck för social utestängning och cynisk socialpolitik är svår att hitta.

Skribent: Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029