Sjuk vård? – ny artikelserie

illustraion av mäsnniskor i kö till sjukvården
Det där om att ”Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.” kan man slänga bort. Har man en sjukvårdsförsäkring från sin arbetsgivare går man före alla köer oavsett vilken sjukdom andra eller en själv har. Illustration: AdobeStock.com

Många av oss vanliga dödliga medborgare har märkt hur svårt det blivit  att få en läkartid inom rimlig tid på vårdcentralen vi tillhör. Och om vi har flera hälsoproblem samtidigt, vilket ju är vanligt, så vägrar vårdcentralen att titta på dessa vid ett och samma tillfälle, utan vi får vackert boka tid för varje enskilt hälsoproblem. Detta leder självfallet till att det blir väldigt många människor som bokar upp väldigt många tider, vilket förlänger köerna.

Ekonomi går före hälsa

Det här är en följd av att vårdcentralerna får ersättning från regionen per patientbesök. Man får ju mycket mer i ersättning för fyra patientbesök  med en åkomma i stället för om en patient får fyra olika behandlingar under ett och samma möte. Att patienten får vänta, lida, ta ledigt från jobbet, kanske vara sjukskriven spelar inte vårdcentralen någon roll. Deras uppgift är ju att dra in ersättning och man vill ju alltid maximera sin ersättning och därigenom uppnå vinst i den privata delen av vården eller hamnar med överskott i sin budget om man jobbar i den offentliga vården. Ekonomismen och marknadstänkandet har slagit rot i den svenska sjukvården liksom i det mesta av övrig offentlig verksamhet. Kortsiktiga vinster eller budgetöverskott är viktigare än patientens mående och på sikt en bättre hälsa för befolkningen. Långsiktighet, helhetssyn och patientnytta har ingen ”seriös aktör” på marknaden råd med längre.

LOU brädar HSL

I Hälso- och sjukvårdslagen står:
Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.”

Hälso- och sjukvården brädar uppenbarligen inte LOU, Lagen om offentlig upphandling.

På Konkurrensverkets sida står följande  om hur denna ska uttolkas:
”Grundprinciperna i offentlig upphandling är objektivitet och öppenhet. Upphandlande myndigheter får inte vara lojala mot det egna landets leverantörer eller mot tidigare leverantörer. Valet av leverantör ska ske på en affärsmässig grund. Valet ska utgå från vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren.”

”Statens kaka är liten men säker”, hette det förut. Det stämmer inte längre. ”Statens kaka är liten men osäker”, stämmer bättre. För i dessa anbudens tidevarv är det lägst pris som gäller som indikator om man ska vinna en upphandling, mer än patientupplevd kvalitet.

Köp försäkring – gå före i vårdkön

Nu börjar också ny vård byggd på försäkringslösningar vinna mark. Försäkringsbaserad vård, som inte släpper in redan sjuka människor i försäkringen och som också förlänger tiden du får vänta för ett läkarbesök på en vårdcentral. Det där om att ”Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.” kan man slänga bort. När man får en sjukvårdsförsäkring av sin arbetsgivare går man före alla köer oavsett vilken sjukdom andra eller en själv har.

Sjukvården – ideologiskt slagfält

I Region Stockholm, den region som haft ojämförligt mest privata lösningar av alla regioner och fungerat som ett borgerligt skyltfönster, håller den nuvarande politiska majoriteten på att ta tillbaka vården i egen regi. Det går fort. Man vet inte alltid hur det ska gå för patienterna som tillhört en privat aktör men nu plötsligt ska tillhöra den regiondrivna vården. Vården är en arena för ett slags ideologisk kamp mellan högerlösningar och vänsterlösningar där vänstern nu gör återställare efter ett drygt decennium av privatiseringar till den politiska högerns stora protester.

Patientperspektivet och patientnytta har inte varit drivande ledord när det gäller att privatisera vården och är det inte heller när man nu tar tillbaka den i offentlig regi.

Vi kommer under de närmaste veckorna i en ny artikelserie skildra sjukvårdens utveckling i Stockholm under de senaste 10 – 15 åren.

Skribent Per Sternbeck
070-797 20 29
info@equalsthlm.se

Följ artikelserien “Sjuk vård

Hävda dina sociala rättigheter
Psykofarmakakollen

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.