Rör inte min terapi!

Rör inte min terapi

Gensvaret blev enormt när psykologstudenterna Helena Björck och Katarina Cederin startade patientuppropet Rör inte min terapi som ett svar på Socialstyrelsens hårt kritiserade riktlinjer för behandling av depression och ångest, där tillgången till terapi begränsas till en enda metod (KBT) och betoningen ligger på medicinska behandlingar. På bara en vecka har över 250 personer delat sina personliga erfarenheter av terapi och 7000 namnunderskrifter har samlats in.

Nya riktlinjer från Socialtjänsten

Socialstyrelsen planerar nya riktlinjer för behandling av depression och ångest där medicinsk behandling som psykofarmaka eller elbehandling blir det enda som erbjuds svårt deprimerade patienter. Den som mår riktigt dåligt kommer inte att erbjudas terapi.
Den som “bara” är lite lindrigare deprimerad kan få antingen antidepressiv medicin eller KBT. Psykodynamisk terapi ska vården aldrig erbjuda, även om man som patient själv känner att det är det som man skulle bli hjälpt av.

Nu har det satts upp en hemsida på nätet rorinteminterapi.se där patienter får berätta om sina upplevelser av psykoterapi.
Man kan se hemsidan som en del av en motrörelse mot det biologiska perspektivet på psykisk ohälsa som gällt under så lång tid i Sverige.

Gå in på sidan “Rör inte min terpi”, berätta om dina upplevelser, skriv under namninsamlingen.