Läkemedelsindustrin
Artiklar

Bristande kontroll av läkemedelsindustrin

För fyra år sedan skrev Riksrevisionen en rapport (RiR 2016:9) Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande? Riksrevisionen kom fram till att myndigheter i Sverige har en bristande kontroll av läkemedelsindustrins utveckling [Läs mer…]

Anders Printz
Artiklar

Anders Printz omöjliga uppdrag

För en tid sedan hade Equal ett möte med Samsjuklighetsutredningen. Samsjuklighetsutredningen är den där utredaren Anders Printz tillsattes efter det uppmärksammade reportaget om Sanne i Uppdrag Granskning för två år sedan. Samsjuklighetsutredningen skall lägga förslag [Läs mer…]