Debatt: Rättigheter i vården?
Artiklar

Debatt: Rättigheter i vården?

I dagsläget utreder vården sig själv när patienter eller anhöriga blivit felbehandlade – ett nytt system måste till med oberoende utredare. Nuvarande regelverk är ovärdigt, menar en suicidefterlevande pappa Vårdgivaren och patientnämnden utgör första linjen [Läs mer…]

Öppet brev till NT-rådet angående Spravato
Arikelserie om ketamin

Öppet brev till NT-rådet angående Spravato

”Rådet för nya terapier, NT-rådet, är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner. NT-rådet har mandat att ge rekommendationer till landets regioner om användning av vissa nya läkemedel, oftast sådana som används på sjukhus. Målsättningen är en [Läs mer…]

Remissvar till Läkemedelsverket
Arikelserie om ketamin

Remissvar till Läkemedelsverket

Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel. Inledning Detta är den ideella föreningen Equals svar på Läkemedelsverkets remiss enligt ovanstående. Vi företräder patienter och personer [Läs mer…]