Thomas Hultgren
Artiklar

Vi hade behövt mycket hjälp utifrån

januari 8, 2017

Min bror gick bort för tre år sedan en sen höstkväll. Jag vet inte riktigt hur olyckan gick till eftersom han var ensam när det hände. Han låg precis utanför kanten vid en skogsdunge. Jag [Läs mer…]

Per Sternbeck
Artiklar

Brukarinflytande – dags för omprövning?

december 2, 2016

Under de senaste tio-femton åren har det i Sverige, på beställning av stat, landsting och kommun, planterats en rörelse som ska verka för ökat brukarinflytande. Miljoner har slängts på  brukarråd, föreningar och nätverk som ska [Läs mer…]

Framtidens psykiatri
Artiklar

Framtidens psykiatri är här nu

november 25, 2016

I Stockholms läns landsting är det så vist konstruerat att man leker affär och köper och säljer vård inom sig. Psykiatribeställaren köper psykiatri och beroendevård av olika sjukvårdsområden och utförarorganisationer, privata som offentliga, för runt [Läs mer…]

Föreläsning: Varning för psykofarmaka!
Artiklar

Föreläsning: Varning för psykofarmaka!

september 16, 2016

Peter Gøtzsche har skrivit två mycket kritiska böcker om läkemedelsindustrin och den moderna diagnos- och läkemedelsinriktade psykiatrin. I den här föreläsningen “Varning för psykofarmaka” berättar Peter Gøtzsche om sin tankar kring vad han anser är [Läs mer…]

Peter Gøtzsche
Artiklar

Intervju med Peter C. Gøtzsche

september 13, 2016

Peter Gøtzsche har skrivit två mycket kritiska böcker om läkemedelsindustrin och den moderna diagnos- och läkemedelsinriktade psykiatrin. Han beskriver hur de två olika systemen, en kommersiell bransch med vinstintresse och en bransch som borde ha [Läs mer…]

Socialtjänsten i Farsta
Artiklar

Hemlös tältar i väntan på besked

juli 5, 2016

A, 57, är hemlös och har missbrukat amfetamin och heroin under hela sitt liv. Just nu är hennes största beroendeproblem ett buprenorfinberoende som hon har svårt att bryta själv. Hon vill sluta men kan inte. [Läs mer…]

1 12 13 14 15 16