Artiklar

Vad är problemet med Djursholm?

december 7, 2017

Samhället glider isär allt mer. I de fattiga och de rika. I botten finns orter, förorter som Husby, Jordbro, Alby, Rinkeby som tycks befinns sig i ett sorts fritt fall nedåt. Och så finns det [Läs mer…]

Socialkontoret är ingen fabrik
Artiklar

Socialkontoret är ingen fabrik

december 6, 2017

– och SIP löser inga problem som inte blivit lösta annars En av de stora trenderna i socialt arbete, åtminstone i Stockholm, är specialisering och arbetsdelning. Man har inspirerats av industrins löpande band-princip och delat [Läs mer…]

Inget hurrande över höjt socialbidrag
Artiklar

Därför hurrar ingen över höjt socialbidrag!

december 1, 2017

Den 30 november beslutade regeringen att höja socialbidrag för familjer med barn med några hundralappar i månaden. Varför hördes inga hurrarop runt om i landet? Den 30 november fattade regeringen beslut om att höja riksnormen [Läs mer…]

Rättspsykiatriskt sjukhuset Helix
Artiklar

Säker tristess på Helix

november 20, 2017

För fem år sedan byggde Stockholms läns landsting ett stort rättspsykiatriskt sjukhus, Helix i Flemingsberg med ca: 65 vårdplatser och 30 platser på akutavdelningar. Landstinget ville få säkrare och mer ändamålsenliga lokaler att bedriva rättspsykiatrisk [Läs mer…]

Det ska svida att söka försörjningsstöd
Artiklar

Det ska svida att söka försörjningsstöd!

november 10, 2017

Häromdagen damp ett brev från socialtjänsten ner till en av våra boende. Brevet bestod av fyra (4) tättskrivna sidor och beskrev hur man korrekt ska fylla i ansökan om försörjningsstöd. Det var som en parodi [Läs mer…]

1 8 9 10 11 12 16