Myndigheter i knät på lobbyingorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner

Myndigheter i knät på lobbyingorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner
Näringsliv ringer upp myndigheten Arbetsmiljöverket och säger: ”Vi har under flera år underlåtit att skaffat tillräckligt med hjälmar, så nu vill vi att arbete ska få bedrivas på samtliga arbetsplatser i Sverige utan hjälm, oavsett om det föreligger fara för arbetare att få saker i huvudet så att de riskerar att dö.” Bild: Equal

Vi har myndigheter satta att skydda oss som medborgare från smitta, vårdskador och arbetsmiljöskador. På ytan ser systemet ut att fungera. Men hur ska man tolka att myndigheter som är satta att granska huvudmännen bakom hälso- och sjukvård och omsorg istället lierar sig med, och låter sig styras av dessa?

Föreställ er att den privata arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv ringer upp myndigheten Arbetsmiljöverket och säger: ”Vi har under flera år underlåtit att skaffat tillräckligt med hjälmar, så nu vill vi att arbete ska få bedrivas på samtliga arbetsplatser i Sverige utan hjälm, oavsett om det föreligger fara för arbetare att få saker i huvudet så att de riskerar att dö.”
Och så går Arbetsmiljöverket, liksom tre andra myndigheter med uppgift att värna god hälsa bland befolkningen, med på det. Det skulle ju inte inte inträffa. Protesterna skulle bli högljudda om myndigheter som faller undan för kapitalets krav och snack om giriga kapitalister som offrar arbetares liv för profiten skulle överskölja nätet.

SKR utövar påtryckningar – myndigheter låter sig påtryckas

Exakt samma sak har nu hänt. Men nu handlar det om den offentliga arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och Regioner, SKR, som fått myndigheterna Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att dra tillbaka fackliga krav på att personal som arbetar nära coronapatienter ska ha lämplig skyddsutrustning på sig när de utför detta arbete. Därigenom utsätter sig de som arbetar för ökad smittorisk och därmed ökar också risken för smittopridning till fler äldre dessa personer möter. Något som redan hänt och som är en bidragande orsak till den relativt stora smittspridning och stora överdödlighet som pågår i den svenska äldreomsorgen.

Följande citat kommer från SVT.se:
”Strax före påsk stoppades arbetet på äldreboendet Serafen i Stockholm av skyddsombud som krävde bättre covid-skydd för personalen.
Arbetsmiljöverket gav dem rätt, och slog i ett uppmärksammat beslut fast att Serafens personal måste ha både visir och munskydd vid allt patientnära arbete med smittade. Beskedet överklagades av arbetsgivaren och välkomnades av facket. 

Arbetsmiljöverket gick redan på skärtorsdagens kväll ut med ett eget uttalande som markerade att Serafen-beslutet inte var generellt. Man skrev också ett första utkast till det myndighetsgemensamma utspelet.

Den texten drabbas dock av några hinder på vägen. En planerad publicering på skärtorsdagskvällen måste skjutas upp efter tvekan från Socialstyrelsens och Folkhälsomyndigehtens generaldirektörer. Texten ansågs fokusera för starkt på Arbetsmiljöverkets roll.

Då svarar SKR:s representant i mejltråden: ”Det vore väldigt olyckligt med ensidig kommunikation i det här fallet. Det hade varit önskvärt med ett förtydligande där ni alla fyra sluter upp bakom FHM:s rekommendationer”.

Texten arbetas om och publiceras sedan gemensamt på alla fyra myndigheternas sajter på påskafton den 11 april.

Strax efter publiceringen går SKR ut med ett pressmeddelande där man välkomnar myndigheternas förtydliganden.” En mycket stark intresseorigantion, SKR, som är uppenbar part i målet och vars underlåtanden i sin egen krisberedskap ligger till grund för den uppkomna situationen går aktivt in och påverkar myndigheter i en för SKR gynnsam riktning. Och myndigheterna, där somliga av dem är satta att granska samma organisations medlemmar, låter sig villigt påverkas så att SKRs medlemmar kan fortsätta att skicka ut oskyddad personal med osäkra anställningar som en sorts kanonmat att med risk för egen hälsa vårda äldre.

Stockholms stad anmäls till en av de påtryckta myndigheterna

För att ytterligare spä på absurditeterna. Nu har Stockholms stad anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) av tidigare äldreborgarrådet Clara Lindblom (V), som inte tycker att det grönblåa styret tagit situationen på tillräckligt stort allvar. Detta i en situation när smittspridningen i Stockholm är mycket stor med konstaterad coronasmitta i minst 39 av Stockholms 91 hemtjänstenheter har konstaterad coronavirussmitta, En inspekterande myndighet som just gett sitt tillstånd till lättnader beträffande skyddsutrystning för personal ska alltså nu utreda om staden gjort tillräckligt för att skydda de äldre, som personalen möter. Trovärdig granskning av trovärdig myndighet?  Inte mycket.

Förvaltningsrätten menar att risk föreligger

Stockholms stad begärde inhibition hos förvaltningsrätten för att häva skyddsstoppet på Serafen. För några dagar sedan kom dock förvaltningsrättens beslut, som blev ett bakslag för staden: domstolen avslår stadsdelsnämndens yrkande om inhibition.Förvaltningsrätten motiverar beslutet med att Arbetsmiljöverket bedömer att det finns risk för ”omedelbar och allvarlig fara för personskada”, och skriver att sannolikheten för att överklagandet kommer att bifallas i sak inte är så hög att det motiverar inhibition. Därmed kvarstår kravet på munskydd på Serafen.

Allt fler kommuner och regioner definierar sig som företag. Allt fler kommuner och regioner behandlar sin personal på golvet som något katten släpat in. Allt fler kommuner och regioner väljer att ändra sin verksamhet efter de budgetmedel som finns tillhanda oavsett vilka vård – och omsorgsbehov medborgarna har. Det finns myndigheter som är satta att motverka detta genom att se till att lagar och förordningar följs. Detta är något man inte gör. Istället sätter man sig villigt knäet på de man ska granska. Förfarandet är förskräckligt. Osmakligt. Men det ger också en tydlig bild av hur den offentliga överheten lierar sig med varandra – mot medborgarna.

SVT
Myndighet ville skärpa rekommendationer om skyddskläder mot covid-19
SVT avslöjar: Kommunernas intresseorganisation fick myndigheter att tona ned munskyddskrav
Efter skyddsstoppet – bakslag för Stockholms stad

Skribent: Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029