Medicinfri psykiatri hopp för psykiatrin?

Medicinfri psykiatri hopp för psykiatrin?
Foto: Syda Productions

Öppnar medicinfri behandling för ett stort paradigmskifte som mer än fyrdubblar andelen som tillfrisknar? Kan diagnosen schizofreni reduceras till en tiondel på årsbas samtidigt som sjukskrivningarna reduceras med en tredjedel?  Ja, det är faktiskt möjligt om man slutar använda den standardbehandling med antipsykotiska preparat som bl.a. Socialstyrelsen rekommenderar.

Läs denna debattartikel av Walter Keim från norska Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i norska Dagens Medisin

Läs fler artiklar i ämnet:

I norge har man rätt till medicinfri psykiatri – så här gick det till

Stephan Hau från konferensen: “Rätt till psykiatrisk behandling utan läkemedel!”

Medicinfritt Danmark?