Läkemedelsverket utför skenmanöver kring Spravato

Läkemedelsverket utför skenmanöver kring Spravato
Vilka kontakter har tagits mellan Janssen och läkemedelsverket gällande esketamin? Vilka kontakter har tagits under de tre senaste åren? Hur mycket pengar har Läkemedelsverket tagit emot? Foto: Hjortron / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

Läkemedelsverket har just lagt ett förslag som innebär att esketamin i form av nässpray, Spravato, enbart får ges av, och på, psykiatriska kliniker. Man presenterar förslaget som en begränsning men i själva verket är det precis detta som tillverkaren Janssen ansökt om.

Substansen esketamin är kemiskt besläktad med ketamin och är narkotikaklassad. Eftersom läkemedlet är förenat med risk för missbruk, dissociativa störningar medvetandestörning och förhöjt blodtryck är det europeiska godkännandet förenat med vissa villkor. Bland annat extra utbildningsmaterial och övervakning vid behandling.
Spravato, esketamin i form av nässprej. är ännu inte tillgängligt i Sverige. I januari uppmanade NT-rådet (Sveriges Kommuner och regioners råd för nya terapier) vården att avvakta med att använda läkemedlet. NT-rådet har begärt en hälsoekonomisk bedömning från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). I väntan på denna vill rådet att regionerna avvaktar för att »undvika införande på osäkra grunder och en ojämlik hantering i landet«.

Spravato får endast förskrivas av läkare med specialistkompetens

Nu vill Läkemedelsverket vidta ”ytterligare” åtgärder för att begränsa risken för missbruk, rapporterar tidningen Läkemedelsvärlden. Myndigheten föreslår att privatpersoner inte ska kunna hämta ut Spravato på apotek. Läkemedlet ska endast få förskrivas av läkare med specialistkompetens i psykiatri och då som rekvisitionsläkemedel till en vårdinrättning med specialistvård. Enligt Läkemedelsvärlden ska läkemedlet inte kunna rekvireras till exempelvis primärvården.

Presenteras som begränsning av Spravatos användning – men är ingen begränsning

Läkemedelsverket presenterar detta förslag som en begräsning för användningen av esketamin men det är inte någon begränsning utan innebär att tillverkaren Janssen fått precis det man ansökt om. Något annat än psykiatriska mottagningar har aldrig varit aktuellt och Janssens underliggande marknadsstrategi handlar om att få in esketamin i psykiatrin, för senare spridning ut på den större marknaden med egenadministrering av medicinen och inköp på apotek (vilket redan skett i USA).

Är läkemedelsverket oberoende?

Läkemedelsverkets agerande i detta reser återigen frågan om myndighetens oberoende ställning gentemot läkemedelsindustrin. Läkemedelsverket finansieras till 75 % av avgifter som läkemedelsföretag betalar för att få sina nya läkemedel prövade och godkända. Man drar årligen in ungefär 900 miljoner kronor på detta. Samma konstruktion har även andra läkemedelsmyndigheter ute i Europa och det råder en sorts marknad inom EU med konkurrens mellan olika europeiska läkemedelsmyndigheter. Det svenska läkemedelsverket har en stor andel av denna marknad. Det svenska läkemedelsverket är populärt hos läkemedelsföretagen för att man är snabba, effektiva och godkänner.

Vilka kontakter har tagits mellan LMV och Janssen?

Frågor som oundvikligen dyker upp är: Vilka kontakter har tagits mellan Janssen och läkemedelsverket gällande esketamin? Vilka kontakter har tagits under de tre senaste åren? Hur mycket pengar har Läkemedelsverket tagit emot? Hur påverkar detta myndighetens benägenhet att godkänna ett medel med otroligt svag evidens och mycket höga, väl beskrivna risker för biverkningar?

Skribent: Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029