Kraftig ökning av avslag på försörjningsstöd i Strängnäs

Vräkta
Vi ligger nu efter med hyran och blir vräkta om inte skulden betalas.” och ”Dom kräver att man ska söka 30 jobb i månaden. Foto: AdobeStock.com

Socialförvaltningen i Strängnäs sparade in 12 miljoner kr på försörjningsstöd under 2021. Detta skedde efter att socialförvaltningen ändrade sina arbetsmetoder, men klagomålen från missnöjda medborgare haglade in. Klagomålen ledde till att enhetschefen för ekonomiskt bistånd fick lämna sin tjänst. Sveriges Radio har följt utvecklingen i Strängnäs i flera inslag de senaste månaderna.

Enligt den dåvarande chefen Dennis Karlsson kunde Strängnäs spara in tack vare att socialförvaltningen anställde sex nya handläggare och att de då kunde utreda rätten till ekonomiskt bistånd bättre. Han påstod även att handläggarna hade mer tid till att vara ett aktivt stöd till de biståndssökande. Detta har även påverkat sjukfrånvaron hos socialsekreterarna – från 16 procent till 3 procent. Enligt Dennis hade de ”kvalitetssäkrat att vi följer sedan tidigare beslutade riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Strängnäs kommun.” Socialsekreterarna har en möjlighet att helt enkelt utreda enligt gällande lag och förordning. ”Vi får rätt i ungefär 90 procent av fallen vid överklagan till förvaltningsrätten”, sade Dennis Karlsson till SR.

Nya krav ställdes för att få försörjningsstöd – som var omöjliga att uppfylla

Enligt Dennis Karlsson gick det ut på att minska kostnaden för försörjningsstöd genom att ställa krav på nya sätt.  Enligt honom bör antalet avslag öka. Enligt inslaget på SR får ”Peter” aldrig träffa någon socialsekreterare trots avslag på avslag. Peter säger att ”Dom säger ju någonting om att det här måste du uppfylla och då gör man det, nästa gång har de nya regler.” Strängnäs domkyrkoförsamling har sedan förra våren mött allt fler utsatta människor som inte får hjälp av socialtjänsten. ”Många ledsna och hungriga människor vänder sig till dem.” De får avslag och förstår inte varför eftersom de gjort allt som de blivit tillsagda att göra.

Avslagen ökade drastiskt och följdes åt av en markant ökning av klagomål mot ekonomiskt bistånd

Samtidigt som avslagen ökade drastiskt och var som mest uppe i över 42 procent, och kostnaden sänktes, ökade klagomålen mot ekonomiskt bistånd markant. 35 klagomål lämnades in år 2021 vilket är fler än de senaste 10 åren sammanlagt. Några av klagomålen som lämnats in är ”Är det meningen att man ska behöva söka arbete som man inte ens har behörighet till för att få hjälp? Vi ligger nu efter med hyran och blir vräkta om inte skulden betalas.” och ”Dom kräver att man ska söka 30 jobb i månaden. Jag håller på att gå in i väggen för jag vet inte vad jag ska göra”

De ökade klagomålen ledde till att enhetschefen fick lämna sin tjänst

Efter de här klagomålen lämnar nu enhetschefen för ekonomiskt bistånd Dennis Karlsson sin tjänst. I de klagomålen som lämnats in till kommunen och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) märks desperationen hos dem som fått avslag.  “Det vi inte kan acceptera är att klagomålen ökar och där vi ser att det brister är i bemötande, kommunikation och tillgänglighet,” säger Bodil Mellgren (S), ordförande i socialnämnden. Socialnämnden vidtar nu åtgärder efter en kvalitetsredovisning och det finns ett förslag om en extern utvärdering av verksamheten.

Equal ser ökade krav på biståndsmottagare generellt sett – och domstolarna godkänner detta

Equal publicerade nyligen en rapport om försörjningsstöd i Stockholm. Vi synade Stockholms egen statistik och såg att det blivit svårare att få bistånd under de senaste 10 åren. Samtidigt är det mycket svårt att vinna vid en överklagan till förvaltningsrätten. Domstolarna går oftast på de uppgifter som socialnämnden lämnar. Rättssäkerheten som domstolarna ska garantera fungerar inte eftersom socialnämnden kan införa nya arbetsmetoder och öka antalet avslag utan att förvaltningsrätten omprövar avslagen i någon större utsträckning. En överklagan bedöms på strikt juridiska grunder och den som klagar på socialnämndens bemötande eller hantering i sin överklagan får svaret ”Förvaltningsrätten är ingen tillsynsmyndighet för socialtjänsten” och domstolen hänvisar därmed till IVO.

Orimligt hög sjukfrånvaro – men handläggarna hade inga problem att genomdriva försämringar

Det är dock orimligt med en arbetsbörda som leder till en sjukfrånvaro på 16 procent som det var i Strängnäs innan de dubblade antalet handläggare. Det innebär att i snitt var en handläggare sjuk varje dag. Resultatet tyder dock på att handläggarna blev sjuka av att inte ha tid till att utföra sitt arbete, men inte av att genomdriva förändringar som hade närmast katastrofala konsekvenser på de som ansökte om bistånd. Som Niklas Altermark visade i boken Avslagsmaskinen om ökade avslag hos Försäkringskassan är det ganska enkelt att påverka tjänstemän till att genomföra beslut som chefer, ledningen eller regeringen vill ska genomföras.

Skribent: Dennis Aberos
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Fler artiklar…

2 Comments

  1. Tydligen så fick en enhetschef avgå. På schackspråk kallas det ett bondeoffer. Klart som korvspad att Dennis Karlsson handlade utifrån direktiv som kom uppifrån. Vågar vi gissa på att det är Moderaterna som styr i Strängnäs?

  2. Det bemötande och den behandling från det allmänna, som jag fick erfara som ung och nyexaminerad arbetssökande akademiker år 1994, har gjort mig starkt negativ till politiker och gräsrotsbyråkrater. Är det någon som kommer ihåg vad “Uppsalamodellen” var för trevlig begivenhet? Jag vill verkligen påstod att detta bär jag med mig resten av livet.

1 Trackback / Pingback

  1. På fredag vräker Strängnäs kommun en utsatt kvinna - Equal

Kommentarerna är stängda.