”Klargörande om Elias Eriksson”

På den här platsen har förut funnits en text med titeln Brallorna nere på professorn Elias Eriksson! Texten handlade om professorn i farmakologi Elias Eriksson och hans arbete med SSRI-preparat och fick en relativt stor spridning. I slutet på oktober 2018 kontaktade Elias Eriksson mig som författare till texten. Han pekade på en rad felaktigheter och missförstånd i texten. Han ställde också en grundläggande fråga: ”Varför kontaktade du inte mig och ställde frågor när du skrev texten?”. Jag har inget acceptabelt svar på den frågan.

Jag har gått igenom de punkter Elias Eriksson pekat på. På de flesta av dem måste jag ge honom rätt. Jag har övertolkat, missförstått eller inte tillräckligt väl undersökt påståenden jag för fram i artikeln. Vi på Equals hemsida har inga ambitioner att vara objektiva. Vi tycker det är bra med debatt och diskussion i olika ämnen. Det brukar föra saker framåt och i förlängningen leda till någonting bättre. Det bygger dock på att diskussionen baseras på korrekta fakta. I detta har jag som författare till artikeln brustit.

Vi har gett Elias Eriksson möjlighet att gå i svaromål och peka på felaktigheterna. Han har avstått då han är rädd för att artikeln med dess felaktigheter skulle få en ännu större spridning genom detta. Vi väljer därför att avpublicera artikeln i våra kanaler och ersätta den med denna text.

Jag ber Elias Eriksson om ursäkt för den det inträffade och har lovat mig själv att hädanefter arbeta mer faktagranskande och underbyggt än jag gjorde i denna artikel.

I detta är det jag som står med brallorna nere!

Per Sternbeck