Kista/Rinkeby stadsdelsförvaltning anmäls till IVO

Rinkeby flygfoto
Rinkeby flygfoto

Efter publiceringen av vår rapport om hur socialtjänsten i Farsta avslutar placeringar på stöd- och träningsboenden och skickar ut människor med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblem på gatan har flera personer hört av sig till oss med sina erfarenheter av detta. Det rör sig om personer som tillhör Farsta men också andra stadsdelar.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har skrivit ut en man från träningsboende till hemlöshet trots intyg från både läkare och personal på boendet om att mannen, som har funktionshinder och lider av psykisk ohälsa, behöver stöd. Mannen har sjukpension och har under placeringen själv bekostat boendet.

Av ett läkarutlåtande framgår det att det finns brister i socialtjänstens utredning, vilket innebär att de insatser som mannen blivit beviljad är otillräckliga med tanke på de diagnoser och de funktionshinder som han har. Konsekvensen är utskrivning till hemlöshet med bara trygghetslarm som stöd och risk för försämring i grundsjukdomen.

Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten som avslog överklagan. Vi bistår nu mannens familj med en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Relaterade artiklar

Läs artikeln Politiker kommer och går – blott tjänstemännen består
Här kan du läsa rapporten vi skrev om Socialtjänsten i Farsta
Läs artikeln “Rapport om Farsta väcker reaktioner”