”Jag blir bara upprörd”

”Jag blir bara upprörd”
”Vården bedöms ha varit adekvat ur medicinskt och juridiskt perspektiv och det finns inga hållpunkter för misstanke om vård-skada enligt patientsäkerhetslagen (2010:659)” Foto: mnirat (AdobeStock)

Björn anmälde händelsen till patientnämnden som i sin tur tillskrev chefsläkaren samt enhetscheferna på mottagningen. Kommentarerna från dem talar sitt tydliga språk om den maktlöshet man har som patient i svensk sjukvård.

Skulle få ny medicin – blev av med vården

Läs också…

Skulle få ny medicin – blev av med vården

Norra Stockholms Psykiatris chefläkare skriver i sitt yttrande:

”Vården bedöms ha varit adekvat ur medicinskt och juridiskt perspektiv och det finns inga hållpunkter för misstanke om vård-skada enligt patientsäkerhetslagen (2010:659)”

Enhetschefen på mottagning för ADHD samt den medicinskt ansvariga överläkaren på mottagningen skriver:
”Vid genomgång av journal för besöket den 5 mars 2019 bedömer vi att agendan för patientmötet – ställningstagande till centralstimulantiabehandling efter 24-timmarsblodtrycksmätning – genomfördes.”

”Läkaren bedömde klar kontraindikation för centralstimulantiabehandling utifrån nyligen genomgången stroke.”

”Patientens önskemål om sjukskrivning utifrån diagnosutmattningstillstånd hänvisades enligt gällande riktlinjer till första linjens psykiatri, dvs. vårdcentral/husläkare.”

”Patienten uppger i det läget att han hade fått en känsla av att läkaren vare mot honom, inte ville hjälpa honom och fattade beslutet att avbryta samtalet.”

Man behandlar journalerna som faktadokument

Enhetscheferna har alltså läst journalerna och utifrån dessa kommit fram till Björn fick en genomgång av provresultaten från 24 timmarsmätningen trots att han inte fick det, att Björn trots sin stroke ville ha centralstimulerande medel utskrivna trots att han inte ville det, att han ville bli sjukskriven trots att han redan var sjukskriven, och att han därför var besviken och avbröt samtalet.

Om det står så i journalerna, vilket det väl troligen gör, är det ju direkta felaktigheter och mycket vinklad information som behandlande läkare skrivit in. Trots detta behandlas journalerna som neutrala och som ett korrekt återgivande av vad som hänt. Vad patienten berättar saknar värde och det är uppenbart att enhetschefen och överläkaren går på den behandlande läkarens uppgifter och att chefläkaren gör samma sak. Samma ”metod” använder sig IVO av i sina ”granskningar”. Man behandlar journalen som ett neutralt faktadokument och inte som en partsinlaga.
Björn känner maktlöshet

-Jag orkar inte ens kommentera. Jag blir bara upprörd. De kan ju inte ens läsa innantill.

Skribent Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Läs också…
15 minuters läkarbesök gav Sonny diagnosen ”antisocial personlighetsstörning” och stängde honom ute från Stockholms psykiatri
Sonny fick vård igen