IVO ger ny tandlös kritik mot Farsta

Beslutet visar vilken svag och intill meningslöshet, försiktig inspektionsmyndighet, IVO utgör och att fältet i princip ligger öppet för en socialtjänst att dra ner sina insatser till ett minimum. Foto: Equal

I förra veckan kom ännu en av IVOs (Inspektionen för Vård och Omsorg) granskningsrapporter gällande socialtjänstens Vuxenenhet i Farsta. Även denna gång riktar man i sin tillsynsrapport viss kritik mot socialtjänsten och låter sig nöja med detta. I själva verket säger IVOs ”granskning” av Vuxenenheten i Farsta mer om IVO och IVOs bristande metoder än om Farstas sätt att organisera sin socialtjänst.

I denna, den tredje granskningen på två och ett halvt år, kritiserar IVO Farsta på följande punkter:

  • Enheten genomför inte tillräckliga uppsökande åtgärder vid orosanmälningar
  • Vissa av de intervjuade klienterna känner inte till sin planering
  • Socialsekreterarna har ingen extern handledning
  • Det pågår inget systematiskt värdegrundsarbete
  • Det saknas aktuella överenskommelser om samverkan med region Stockholm på lokal nivå.
  • Det finns en underrapportering av klagomål.
  • Stockholms stads kvalitetsgaranti följs inte upp.
  • Nämndens mål att öka andelen kvinnor som fullföljt insatser är inte kända av socialsekreterarna

Några kommentarer:

Samma problem som kom upp vid förra inspektionen med att personer inte har en aning om vad som ska hända med dem eller hur deras planering ser ut, var precis det som IVO kritiserade förra gången. Farsta skulle utforma en åtgärdsplan för att detta inte skulle ske. Planen är säkert utformad men problemen kvarstår. IVO nämner inte detta och har självfallet inte nämnt detta i sin rapport. Det är som att problemet är nytt när det i själva verket är återkommande.

IVO noterar att enheten har halverat sitt klientantal men säger sig inte veta orsaken till detta. Vi i Equal har i vår förra anmälan och en anmälan vi gjorde i våras, påpekat hur handläggare medvetet gör sig oanträffbara. De svarar inte i telefon. De svarar inte på mejl. Man får inte/kan inte stega upp till receptionen för att t.ex. aktualisera sitt ärende. Därigenom får man personer ur målgruppen att tappa hoppet och sugen vilket är mycket kostnadsbesparande för enheten. Detta beteende är väl känt av i princip alla klienter vi kommer i kontakt med, av socialförvaltningen och också av politiken, både lokalt och i stadshuset.

IVO agerar defensivt

Det IVO ägnar mycket tid åt, att påvisa att socialtjänster har ett stort ansvar att jobba uppsökande men att Farsta inte gör det, är en medveten strategi från Farsta Vuxenenhets sida att inte göra. Detta har vi påtalat för IVO som väljer att agera sedvanligt defensivt. Man nämner lagkraven i sin granskning och släpper sedan hela ärendet. Ett rimligare beslut borde ha varit att ålägga Vuxenenheten att jobba som lagen föreskriver vid hot om vite, eftersom det här arbetssättet dels är oerhört kostnadsbesparande för Vuxenenheten. Dels är väldigt allvarligt för de som behöver stödet från  socialtjänsten men inte får det. Det är i detta tillstånd, “okända” för socialtjänsten, som människor dör av missbruket.

Läs IVOs rapport i sin helhet här.
IVO kritik mot Farsta 2019 (PDF)

Det är i samma anda Farsta underlåter att arbeta så uppsökande som lagen kräver att man ska arbeta. IVO väljer trots detta att avsluta ärendet. Det är ett tecken på att man inte ser missförhållandena i Farsta Vuxenenhet som så allvarliga.

Ingen har koll

IVO skulle kunna spela en stor roll för att få upp överlevnaden på personer i missbruk/beroende. Tyvärr tar myndigheten inte sitt uppdrag på det allvar frågan förtjänar. 2017 dog nästan tusen personer, 959, en narkotikarelaterad död i Sverige. 1950 personer dog en alkoholrelaterad död. Hur många av dessa personer var kända av socialtjänsten? Det vet man inte. Ingen har koll. Men helt klart är att det finns en betydligt större chans för överlevnad om man får uppmärksamhet, vård, omsorg, behandling, än om man inte får det.

IVO väljer att inte kräva ett direkt upphörande av en socialtjänsts medvetna metod som går ut på att försvåra kontakter för behövande, och att inte arbeta uppsökande vid orosanmälningar. Beslutet visar vilken svag och intill meningslöshet, försiktig inspektionsmyndighet, IVO utgör och att fältet i princip ligger öppet för en socialtjänst att dra ner sina insatser till ett minimum.

Skribent Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Läs också…
Socialtjänsten i Farsta skapar akut hemlöshet – Equal anmäler till IVO!
Rapport om Farsta väcker reaktioner
IVO kritiserar socialtjänsten i Farsta
Farsta: ”Bemötande, tillgänglighet och service är i ständigt fokus”
Socialtjänsten i Farsta förhalar
“Jag känner mig lurad”
Boendestöd i Farsta avskaffas