Inbjudan till öppen utbildning i beroende/missbruk/psykisk ohälsa

Onsdagen den 31 maj anordnar föreningen Equal en öppen utbildningsdag på Qvinnoqraft, Grindsgatan 37, Södermalm om beroende/missbruk/psykisk ohälsa för alla intresserade medlemmar och deltagare i våra verksamheter.

Formen är en föreläsning med stort deltagande och förmedlande av egna erfarenheter från deltagare på utbildningen.  Föreningen bjuder på en enklare lunch och fika. Vi har fem minuters paus per timme för att vi alla skall orka hålla koncentrationen uppe.

Program:

10.00 – 12.00
Psykisk ohälsa och psykofarmaka
 Förskrivning och förskrivningsmönster
 Alkohol – hur funkar det?
 Lugnande medel Bensodiazepiner – hur funkar de?
 Sömnmedel Bensodiazepinanaloger – hur funkar de?
 Antipsykotiska medel – hur funkar de?
 Antidepressiva medel – funkar de?
 Smärtstillande medel – hur funkar de?
 Läkemedelsberoende och nedtrappning

12.00 – 12.30
LUNCH

12.30 – 14.00
Opiatberoende och medicinsk underhållsbehandling
 Metadon – hur funkar det?
 Buprenorfin – hur funkar det?
 Naloxon – hur funkar det?
 Subuxone – hur funkar det?

14.00 – 15.00
Amfetamin och ADHD
 Hur fungerar amfetamin?
 Hur fungerar ADHD och hur yttrar det sig?
 Varför dämpar amfetamin ADHD-symtom?
 Har alla en släng av ADHD nuförtiden?

15.00 – 15.45
Trauma och social utsatthet
 Vilka kopplingar finns mellan ex. våldsutsatthet, ADHD,missbruk och annan psykisk ohälsa. Hur interagerar dessa olika diagnoser och psykoaktiva ämnen med varandra?

15.45 – 16.00
Sammanfattning av dagen

Utbildningen kostar inget . Anmäl er till info@equalsthlm.se så att vi vet ungefär hur mycket käk vi ska göra! Eller ring på något av våra nummer och berätta att ni kommer

Välkomna!