Fungerar SSRI mot depression?

Peter Gøtzsche och Elias Eriksson
Foto: Från video av STP Psykiatri

– ta del av debatt mellan professorerna Peter Gøtzsche och Elias Eriksson.

Den pågående debatten om användandet av läkemedel inom psykiatrin har knappast undgått någon av oss som arbetar inom psykiatrin. STP ser ett stort behov av verktyg för kunna navigera i den stundtals hetsiga debatten. Vi är därför mycket stolta över att kunna erbjuda en fördjupande kurs i vetenskapsteori följt av en debatt om SSRI mellan professorerna.

Under de senaste åren har den danske professorn Peter Gøtzsche genom sin forskning och sina böcker rönt stor uppmärksamhet bland patienter och irritation hos företrädare för den biologiska psykiatrin. Anledningen är att han på evidensbaserad grund ifrågasätter egentligen hela den biologiskt uppbyggda psykiatrin och användningen av psykofarmaka överhuvudtaget. Han menar att SSRI inte fungerar mot depression.

Hans böcker har väckt sån stor uppmärksamhet att man från industrin och därtill knutna forskare har känt sig nödgade att slå tillbaka och visa på hur fel han har. En forskare som gett sig den på att visa hur fel Gøtzsche har är Elias Eriksson. Elias Eriksson, som vi skrivit om tidigare på denna sida, har i en omfattande studie med starkt ekonomiskt stöd av forskningsrådet försökt att visa att SSRI fungerar mot depression och att ju högre dos man använder, desto bättre antidepressiv effekt blir det.

För att bringa klarhet i frågan bjöd föreningen STP, ST-läkare i psykiatrin, in Peter Gøtzsche och Elias Eriksson för en debatt i frågan.  Debatten ägde rum på STP-konferensen 2018 på Stenungsbaden Yacht Club 24-26 januari.

Vem har rätt? Vem har fel? Döm själva efter att ha sett filmklippen här nedan: