Föreläsning: Varning för psykofarmaka!

Föreläsning: Varning för psykofarmaka!

Peter Gøtzsche har skrivit två mycket kritiska böcker om läkemedelsindustrin och den moderna diagnos- och läkemedelsinriktade psykiatrin. I den här föreläsningen “Varning för psykofarmaka” berättar Peter Gøtzsche om sin tankar kring vad han anser är de stor bristerna och vad som borde göras.

Han beskriver hur de två olika systemen, en kommersiell bransch med vinstintresse och en bransch som borde ha allmänhetens och patientens bästa för ögonen, psykiatri, har växt samman och presenterar friserade forskningsresultat som vetenskaplig fakta samt diagnoser som är så vida att även friska personer kan få dem. Resultatet är stora vinster för industrin, höga arvoden och personlig vinning för vissa tongivande psykiatriker och en starkt ökad psykisk ohälsa för allmänheten.