Fika för alla – inkörsport till socialpolitiken

Fika för alla

Socialpolitisk gatuaktivism finns. I över ett år har Fika för alla stått i Björns Trädgård och delat ut kaffe och mackor till socialt utsatta personer. Det började som en protest emot ett rasistiskt soppkök men har utvecklats till att bli något mer.

Hösten 2015 startade personer med kopplingar till Sverigedemokraterna ett soppkök i Björns trädgård som bara serverade till ”svenska” hemlösa. I början på 2016 startade ett antal människor med en demokratisk agenda ett eget soppkök och tog helt enkelt den plats det rasistiska soppköket hade använt. Sedan dess har Fika för alla haft soppköket öppet varje lördag mellan 13.00 och 16.00. Det rasistiska soppköket har alltmer försvunnit och dyker nu enbart upp sporadiskt och det är delvis andra drivkrafter som håller verksamheten igång nu. Jörgen Bergmark berättar:
- Det viktigaste målet från början var att inte låta extremhögern bygga en plattform på gatan, men nu handlar det mer om socialpolitik – att flytta ner socialpolitiken på gatan, att bygga relationer, och att skapa opinion såklart. Människorna vi möter här kan ju inte använda sina demokratiska rättigheter eftersom man lever på det här sättet. Det finns ett stort demokratiskt underskott på grund av den ekonomiska utsattheten.

Fika för alla Jörgen BergmarkEkonomisk utsatthet skapar demokratiskt underskott

– Det jag kallar demokratiskt underskott har åtminstone två dimensioner: Dels så tänker jag att demokratiskt inflytande inte bara handlar om att ha rösträtt, utan även om att ta del av – och delta i – de samtal som förs i media, på arbetsplatser, skolor, i föreningar, på bussen, i tvättstugan och runt köksbordet. Vi som inte lever i social eller ekonomisk utsatthet har helt andra möjligheter att uttrycka oss, påverka och ta del av samhällslivet genom nätverk och plattformar som många helt saknar. De exkluderas inte bara från inkomst och bostad utan även från andra medborgerliga rättigheter. Det här kan även sägas gälla många som lever i socioekonomiskt utsatta bostadsområden, där en liknande exkludering från majoritetssamhället råder, som spär på de ojämlika förhållandena och en känsla av utanförskap.

– Och apropå rösträtten, så visar det sig ju att röstdeltagandet i båda de här grupperna är typ halverat jämfört med i resten av samhället. Jag kan ju bara gissa att orsaken till det är en upplevelse av att det ändå inte skulle förändra något, att den representativa demokratin upplevs som meningslös för stora grupper i vårt samhälle.

– Det vi gör här är att skapa en mötesplats. En plats där relationer kan byggas och förtroenden skapas.Vi har börjat bistå personer vi möter genom att följa med i möten med socialtjänsten eller genom att länka dem till andra organisationer som hjälper människor och kan frågorna bättre än vi. Vi har ju ingen spetskompetens.

Mötesplatser behövs alltid

Nätverket Fika för alla består av en kärna på 20 personer. Allt som allt har ett 50-tal personer varit involverade.
– Vi har en genomströmning av människor, berättar Jörgen, och det skapar en dynamik. Människor kommer in med nya krafter, nya perspektiv, nya ingångar. En av frågorna som sysselsatt nätverket mycket är frågan om man sysslar med välgörenhet eller solidaritet. Vi brukar säga att Fika för alla är en inkörsport till tyngre grejer, säger han med ett snett leende, så jag vet inte. Det finns inget självklart svar på den frågan. Man kan väl konstatera att för många som vi möter här utgör Fika för alla en fast punkt. Och det är ett bra häng även för oss som arrangerar.

– Jag är säker på att även i ett idealt samhälle behöver såna här platser finnas. Platser där olika människor möter varann och där relationer kan byggas. Det kommer alltid att finans ett behov av sånt.

Fika för alla är och vill förbli ett nätverk. De socialpolitiska ambitionerna går inte att ta miste på. I en debattartikel på Stockholmdirekt.se går man hårt åt den politiska majoriteten i Stockholms kommun och menar att de inte lever upp till sin paroll ”Stockholm för alla”. Medlemmar i nätverket har nu bildat föreningen Demos som antagit lite fastare former och har planer på ytterligare socialpolitisk verksamhet.

Text och foto: Per Sternbeck

Mer info om Fika för alla

Läs Fika för allas debattartikel här: www.stockholmdirekt.se Läs mer på Fika för allas facebooksida: https://www.facebook.com/fikaforalla/ Eller på föreningen Demos hemsida: 
www.demossthlm.org