Endast 3 % får rätt vid överklagan av ekonomiskt bistånd i Stockholms Förvaltningsrätt

Nyligen kom en magisteruppsats – Genom nålsögat; En studie av rättssäkerhet i överklaganden av beslut om ekonomiskt bistånd till förvaltningsdomstolarna – som visar på precis hur svårt det är att få rätt om du överklagar … Fortsätt läsa Endast 3 % får rätt vid överklagan av ekonomiskt bistånd i Stockholms Förvaltningsrätt