En barnfamilj måste flytta tre gånger på ett år pga Socialtjänsten i Strängnäs

Soc i Strängnäs vägrar försörjningsstöd till nödställda. Deras agerande gör att en barnfamilj att flytta tre gånger på sex månader. [Läs mer…]