Ekonomiskt bistånd – Socialstyrelsens nya Handbok för socialtjänsten

Socialstyrelsen har gett ut en ny version av ekonomiskt bistånd – deras handbok för socialtjänsten. Den förra versionen kom 2013. Det märks dock tydligt att socialtjänstlagen (SoL) dvs lagen som ligger till grund för ekonomiskt … Fortsätt läsa Ekonomiskt bistånd – Socialstyrelsens nya Handbok för socialtjänsten