Efter rapporten ”Avslagsmaskinen” tog Stockholm stad bort statistiken

Efter rapporten ”Avslagsmaskinen” tog Stockholm stad bort statistiken
I mitten på juni publicerade vi rapporten ”Avslagsmaskinen Stockholm stad” som handlade om hur staden sänker sina kostnader för ekonomiskt bistånd genom att avslå 82% av alla ansökningar. Fotomontage: Equal (Dalmatin.o Kuvert AdobeStock.com) (Stämpel Equal)

I mitten på juni publicerade vi rapporten ”Avslagsmaskinen Stockholm stad” som handlade om hur staden sänker sina kostnader för ekonomiskt bistånd genom att avslå 82% av alla ansökningar. Som källa för rapporten använde vi stadens egen statistik som fanns att läsa på deras hemsida. Fjorton dagar efter att vi publicerade rapporten tog staden bort all statistik och flyttade den till ett privat företag.

I juni publicerade vi trendstudien ”Avslagsmaskinen Stockholm stad”. Rapporten slog hål på stadens mångåriga förklaring om att det är en förbättrad arbetsmarknad som ligger till grund för att stadens kostnader för ekonomiskt bistånd minskar. Vi kunde genom att noga gå igenom stadens egen statistik, visa att det istället är stadens egna riktlinjer och stenhårda tolkning av socialtjänstlagen, som leder till rekordhöga avslagsnivåer på ekonomiskt bistånd.
Inte nog med att staden under många år gått fram med felaktiga uppgifter om anledningen till de minskade kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Än allvarligare var att vi inte kunde hitta något politiskt beslut som fattats, som styr detta. Beslut som rör medborgarnas väl och ve fattas någon annanstans än i de politiskt valda församlingarna.

Statistik försvunnen efter rapporten “Avslagsmaskinen”

Staden bemötte rapporten med tystnad. Det man valde att göra var att plocka bort all statistik vi använde oss av från sin hemsida cirka 14 dagar efter det att vi publicerade vår rapport. Vi frågade kommunen om anledningen till detta:

“Hej. Jag undrar varför ni tagit bort all tidigare publicerad statistik om Stockholm från sidan? Nu hänvisar ni enbart till Sweco. Listan med vilken statistik som kan efterfrågas är bristfällig. Att det finns statistik om ex. ekonomiskt bistånd eller årsböcker med generell statistik om staden nämns inte ens. Hade ni lämnat kvar tidigare publicerad statistik, skulle allmänheten åtminstone ha ett hum om vilken statistik som finns att efterfråga. När och av vem togs beslutet att ta bort all statistik? Och varför har man tagit bort den? Är inte Stockholm en stad som står för öppenhet och transparens?”

Säkerhetsproblem orsak angav staden

Vi fick följande svar från stadsledningskontoret:

”Tyvärr har det uppstått tekniska problem med statistik.stockholm.se och Stockholms stad hänvisar därför tillfälligt direkt till Sweco (vilka också ansvarar för att ta fram statistiken som tidigare var tillgänglig via hemsidan). Beslut om att stänga ned sidan togs nu i juli av stadsledningskontoret och Stockholms stad arbetar för en lösning på de tekniska problem som uppstått.”

Sweco oförstående till stadens förklaring

Vi frågade Sweco, företaget som gjort statistiken vi använde oss av, om vad som hänt och varför. Svaret blev:

”Vi kommer också fortsättningsvis att producera statistiken för Stockholms stad. Jag vet dock inte hur den kommer att publiceras framöver. Staden har inte meddelat detta. Vad jag hört är att en bedömning gjorts att hemsidan inte hade tillräckligt hög säkerhet varför den togs ner plötsligt 1/7. Jag vet ej vem som gjort denna bedömning. Den innehöll ju endast aggregerad statistik så det kunde ej handla om personlig integritet.”

Staden har försvårat för medborgarna

En hemsida ligger uppe år efter år. När vi använder oss av statistiken med ett kritiskt perspektiv och publicerar detta släcks hemsidan ”plötsligt” ner. Det är ju en händelse som ser ut som en tanke…
Vi kommer inte längre i våra efterforskningar. Vi kan bara konstatera att staden gömt undan sin statistik hos ett privat företag. De hänvisar intresserade medborgare att kontakta Sweco om man vill läsa statistiken vi använt. Det finns inte någon förteckning över vilken statistik som finns tillhanda hos Sweco på Stockholms hemsida. På Swecos hemsida står ingenting om att man härbärgerar stadens statistik.
Det är svårt att leta efter något när man inte vet vad det finns att leta i. Så kan man också använda information. Så kan man också hantera sina medborgare.

Skribent: Per Sternbeck
info[@]equalsthlm.se
070-7972029

Läs också…
Läs rapporten “Avslagsmaskinen Stockholm stad”
Avslag på ekonomiskt bistånd rekordhöga i Stockholm!