”Det går inte att följa alla lagar…” säger Kerstin Evelius

Intervju med Kerstin Evelius


Vi åkte för att intervjua den nationella samordnaren för psykisk hälsa, Kerstin Evelius, om hennes utredningsuppdrag om tvångsåtgärder i den svenska barn- och ungdomspsykiatrin och vad det innebär. Vi pratade om detta, men också om det evinnerliga tjatande om samverkan mellan olika aktörer som ska producera psykisk hälsa och som aldrig tycks inträffa, om bristen på inflytande för patienter, brukare och anhöriga samt avsaknaden av en vass tillsyn.

För många lagar att följa enligt Kerstin Evelius

Kerstin Evelius framför i intervjun tankegångar om att det finns så många lagar i svensk sjukvård och på det sociala området att det i praktiken är omöjligt för verksamheterna att följa dem. Men om offentligt drivna verksamheter inte följer lagar och förordningar som styr dem, kan man då kräva att medborgare och patienter ska göra det?
Kolla in en fartig intervju om makt och maktlöshet i den svenska psykiatrin.