Delta i undersökning om utsättning av antipsykotika!

Enkätstudie

Universitet i Maastricht vill göra en enkätstudie på detta temat utsättning av antipsykotika. Syftet med studien är att förbättra den psykiska hälsan genom att bättre förstå vad som händer när man sätter ut antipsykotiska medel. Forskningsledare är Will Hall, terapeut och filosofie doktor och före detta patient som själv har ätit antipsykotiska

Känner du dig manad? Klicka på länken och besvara frågorna.
www.antipsychoticwithdrawalsurvey.com