Ambassadör Hans Lundborg på frukostseminare

Hans Lundborg

Svenska Brukarföreningen arrangera frukostmöten i sin lokal i city. Den här morgonen är ambassadör Hans Lundborg inbjuden för att prata framförallt om FNs stormöte om narkotika – UNGASS.

Efter en frukost och lite välbehövligt kaffe så drar seminariet igång. Publiken består av ungefär femton personer och det känns rätt lagom. Seminariet är reserverat för tjugofem men i en lokal med nära anslutning intill en trafikerad gata hade det kunnat bli lite svårt att höra allt. Lundborg har ett gediget CV. Förutom sina 30 år inom FN har han en gång i tiden även jobbat på RFHL Stockholm.

Lundborg förklarar hur UNGASS ser ut och vad som kan förväntas av vårens möte som hålls i New York i april. Han går sedan in lite på Sveriges roll i UNGASS och på frågan vad vi som land kan vara stolta över när det gäller narkotikafrågor nämner han ANDT-utbildningen i skolan som arbetar förebyggande. Det får tolkas som en personlig åsikt snarare än fakta då det finns skilda meningar om hur lyckat vårt preventiva arbete egentligen är på lång sikt när det gäller hur många som fastnar i det tyngre missbruket. Det som är bra med den här typen av seminarier är att de ofta inte är allt för långa och att det ger en närhet mellan den inbjudna gästen eller föreläsaren och publiken. Att kunna ställa frågor öppnar upp till ett samtal mer än en föreläsning.

Text: Linda-Marie Westergren
Foto: Thomas Hultgren