Bältesläggning på toalett sakkunnig och omsorgsfull enligt IVO

bältesläggning
Enligt vårdare beskrivs patienten varit på toaletten och när personalen öppnade dörren började patienten “bråka”. Foto: Rikke (AdobeStock.com)

I beslut från den 16 december 2020 konstaterar IVO att en bältesläggning som skedde medans patienten var inlåst på en toalett och utförde sina behov, under tvångsvård vistelse på PIVA Avdelning 140 på Danderyds sjukhus, var sakkunnig och omsorgsfull; hälso- och sjukvård som överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet i enlighet med gällande lagstiftning.

Patienten hade innan bältesläggningen uppträtt verbalt hotfullt och visade filmer på sin mobil. Patienten gick sedan på toaletten där toalettdörren öppnades utifrån med hjälp av nyckel och blev sedan utdragen och övermannad av 11 st mentalskötare. Enligt vårdare beskrivs patienten varit på toaletten och när personalen öppnade dörren började patienten “bråka”.

”Vården sakkunnig och omsorgsfull”

Läkaren ansvarig för bältesläggningen var en jourläkare som valt att inte kommentera bältesläggningen men chefsöverläkaren Psykiatri Nordväst Mattias Månsson beskriver vården som sakkunnig och omsorgsfull i svar till IVO. (IVOs DNR 3.4.1-29945/2020-18)

Skribent: Alexander N, Avd H3 Helix
info[@]equalsthlm.se
070-7972029