15 minuters läkarbesök gav Sonny diagnosen ”antisocial personlighetsstörning” och stängde honom ute från Stockholms psykiatri

Sonny Hue

Pressmeddelande:

Psykiatrin i Stockholm är landets största. Patienterna räknas i tiotusentals. Personalen i tusental. Har du som patient otur att träffa på fel läkare kan vad som helst hända – och hur uppenbart det än är att läkaren ljuger och förvanskar saknar du som patient möjlighet att få rätt.

I journalerna från läkarbesöket den 28 augusti 2017 står det: ”Tatuerad stora delar av kroppen och halsen. Nonchalant sittande”.Visst är Sonny Huy tatuerad. Och sitter som han gör, det gör han för att han är stelopererad i ryggen och har ständiga smärtor. Frågan är vad tatueringar och en personlig uppfattning om ett sätt att sitta gör i en journalanteckning från ett besök på en psykiatrisk mottagning?

Sonny är 51 år. Han har diagnoserna ADHD, ospecificerat ångestsyndrom, depressivt neurotisk med starka misstankar om bipolaritet. Han har lidit av svår ångest och djupa depressioner hela livet och har ett flertal självmordsförsök bakom sig. Han har inte kunnat arbeta under de senaste 20 åren mest på grund av ryggvärken. Hans dotter har skoltaxi då Sonny inte klarar att ta henne till skolan med allmänna färdmedel, HELT på grund av hans psykiska besvär. Han har även färdtjänst för både somatiska och psykiatriska besvär.

Antisocial personlighetsstörning löd diagnosen

Det var för att få förlängd sjukskrivning och förlängning av recept som Sonny, tillsammans med sitt personliga ombud och sitt boendestöd, besökte Kronans psykiatriska mottagning. Han möttes av överläkare Nadia Lord som började ifrågasätta om Sonny hade ADHD, om det fanns något som kallas neuropsykologi och vad han överhuvudtaget gjorde där. Det var inte tal om förlängning av vare sig recept eller sjukskrivning. Sonny blev alltmer förbannad och på inrådan av sitt personliga ombud valde han att avbryta mötet. Nadia Lord avbröt all kontakt med Sonny. Sonny försökte ha kontakt med sin ADHD-sköterska på Kronan men hon kunde inte ha en patient som läkaren vägrade träffa.

Den 10 oktober löste Nadia Lord problemet genom att, utan att träffa Sonny, ge honom diagnosen antisocial personlighetsstörning. Hon ljög dessutom genom att hävda att Sonny i deras kvartslånga möte den 28 augusti sagt att han ”fejkade utredningen” som gav honom diagnosen ADHD. Detta trots att det fanns två representanter med på mötet som kan intyga att Sonny sagt något sådant. Nadia Lord skulle vidare, som det står i journalen, skicka patienten: ”…till fortsatt psykiatrisk vård i Rättspsykiatrisk vård i fortsättningen. Remiss dit.”. På grund val av detta avslutades alla vårdkontakter med Sonny. Någon remiss till rättspsykiatrin har inte skrivits av Kronan. Sonny trodde att fritt vårdval gäller och sökte ny vårdkontakt hos Psykiatri Södra. De avslog remissen med hänvisning till annan vårdgivare, vill säga Kronan. Som inte tar emot honom. Så har det varit fortsättningsvis. Ingen enhet i Stockholms läns handstings psykiatri tar emot honom och Sonny står nu helt utan vård. Vård som han behöver.

Läkarens beslut som gäller

Sonny har anmält det som skett till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som inte tar upp ärendet:
– De anser inte att det som hänt lett till ett väsentligt ökat vårdbehov, säger Sonny bedrövat. Det har de ju förvisso rätt i, jag får ju ingen vård alls nu. Men jag klarar mig ju inte.

– Jag har varit med om det här förr, med andra patienter, säger Per Sternbeck, som arbetar på föreningen Equal. En överläkare fattar ett beslut baserat på förutfattade meningar och drar sig inte för att ljuga. Ingen vågar ifrågasätta läkarens beslut hur horribelt det än är. I Sonnys fall är det fyra överläkare före Nadia Lord som under flera års tid och långvarig relation kommit till helt andra slutsatser än hon beträffande hans sjukdomstillstånd. Ändå är det hennes beslut som gäller. Man är rättslös som patient i dagens sjukvård.

Sonny Hue talar gärna med media i detta ärende. Hela berättelsen kan styrkas i form av journalanteckningar.

Mer att läsa

Läs mer om vad som hände efter den här artikeln kom ut. “Sonny fick vård igen”

För mer information:
Per Sternbeck, info@equalsthlm.se, 0707-972029