11 saker du bör veta om Mänskliga rättigheter

MR-forklaringen

Vi har gjort en kort video om MR-förklaringen, Mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter är en gammal idé

Idén om att människan har vissa grundläggande rättigheter är urgammal. Exakt vilka de rättigheterna är har diskuterats under århundraden av folk från olika kulturer och religioner  runt om i världen.

Världen behöver gemensamma regler om mänskliga rättigheter

Efter andra världskriget bildades FN, Förenta nationerna. Där fick en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram en lista över mänskliga rättigheter. De hämtade idéer från kulturer och religioner runt om i världen. 1948 presenterades två A4-sidor med grundläggande rättigheter: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, MR-förklaringen.

De mänskliga rättigheterna handlar om nästan allt

MR-förklaringen är kortfattad men lyckas ändå täcka in nästan alla delar av en människas liv. Den handlar om allt från rätten till att ha ett privatliv till rätten att ha tak över huvudet och mat för dagen.

De mänskliga rättigheterna gäller alla

MR-förklaringen innehåller alla människors individuella och juridiska rättigheter, överallt i hela världen.

Världsfred är inte möjlig utan de mänskliga rättigheterna

När FN bildades kom staterna överens om att världsfred bara är möjlig om alla stater respekterar de mänskliga rättigheterna. Gårdagens kränkningar av mänskliga rättigheter har orsakat många av dagens krig. Kränkningar som begås idag kan leda till krig imorgon.

Alla rättigheter är lika viktiga

Rättigheterna gäller alla överallt. De är odelbara och beroende av varandra. Rätten till hälsa och sjukvård kan aldrig bli viktigare än rätten till utbildning – eller tvärtom. Makthavare kan inte välja ut vissa rättigheter som de tycker passar just deras system.

Dina rättigheter är allas rättigheter

MR-förklaringen är en hjälp för oss människor hur vi ska leva tillsammans. Det handlar inte bara om att kräva sin rätt utan också om att respektera andras rättigheter.

Varje rättighet för dig innebär en skyldighet för statsmakten

Ytterst är det varje stats ansvar och skyldighet att se till att den egna befolkningens rättigheter skyddas och respekteras. Det innebär också att alla som jobbar för stat och kommun måste ha kunskap om de mänskliga rättigheterna och arbeta enligt principerna i MR-förklaringen.

MR-förklaringen är en del av den internationella rätten

FN har byggt upp ett system med regler om de mänskliga rättigheterna som är en del av internationell rätt.

De mänskliga rättigheterna måste ständigt försvaras

tyvärr är vi långt från en verklighet där alla människors rättigheter alltid respekteras överallt. Människor diskrimineras, torteras, förslavas, dödas runt om i världen varje år. Nya folkmord har också ägt rum. Varje ny generation måste fortsätta att kämpa för att försvara och stärka de mänskliga rättigheterna.

Alla behöver kunskap om de mänskliga rättigheterna

Kunskap om våra rättigheter är en förutsättning för att kunna använda dem som verktyg för att skapa en förändring eller förbättring i våra eller andras liv. Medborgarna måste känna till sina rättigheter och makthavarna sina skyldigheter. Vet du tillräckligt för att få makt över ditt eget liv?

Detta bildspel baseras på ett material från

Forum för Levande Historia www.levandehistoria.se