100 000 unga får bensodiazepiner under längre tid än riktlinjer anger

100 000 unga får bensodiazepiner
Foto: Photographee.eu

Bensodiazepiner och bensodiazepinanaloger  (Stilnoct, Zopiklon, Zolpidem) skall enligt gällande svenska och internationella riktlinjer inte ges till patienter under längre tid än 2 – 4 veckor. Ger man bensodiazepiner under längre tid än så uppkommer biverkningar som beroende men också andra biverkningar som t.ex . glömska och mardrömmar.

Riktlinjerna gäller vuxna. Barn och unga skall man överhuvudtaget inte ge bensodiazepiner eftersom de inte är utprövade på dem. Trots det får över 100 000barn och unga i åldersgruppen 0 – 24 år bensodiazepiner förskrivna under lång tid i Sverige.

Detta är inte bra säger Anna Sidorchuk

– Den höga andelen som får bensodiazepiner utskrivna under en längre period är alarmerande, säger Anna Sidorchuk, epidemiolog vid barn och ungdomspsykiatriska forskningsenheten på Karolinska institutet, till Sveriges Radio.

Forskarna har tittat i läkemedelsregister, patientregister och befolkningsdata och sett att från 2006-2013 ökade användningen av den här typen av ångestdämpande medel i Sverige med 22 procent.

– Den skadliga förskrivningen borde undvikas. Därför är det viktigt att följa vad som händer med utskrivningspraxis, säger Anna Sidorchuk.

 

Läs mer om ämnet

Läs artikeln på Sveriges radio i sin helhet

Läs Anna Sidorchuks studie här: Referens: Anna Sidorchuk et al” Benzodiazepine prescribing for children, adolescents, and young adults from 2006 through 2013: A total population registerlinkage study” PLOS Medicine August 7, 2018