Det är väl känt att kvinnor i missbruk, psykisk ohälsa eller annan sårbarhet är särskilt utsatta då det gäller våld i nära relation. Det har skrivits och sagts mycket i ämnet genom åren och man tror att det finns en beredskap hos samhället att erbjuda dessa kvinnor skydd – men hur ser det ut i verkligheten?

Var, när, hur?

När: 14 november, kl.10.00 – 16.20
Var: ABF-huset, Sveavägen 41


Program

Klicka på plustecknet för att läsa mer.

10.00 - 10.30 Inledning och välkommen
På ytan finns ett system för att våldsutsatta kvinnor ska få det skydd de behöver. Men om en våldsutsatt kvinna har beroendeproblem och begår brott är skyddet inte längre en självklarhet. Skyddet villkoras och kvinnor lämnas i sticket. Då kan någon behöva träda in – men vem?

Med Per Sternbeck och Jasmin Monmorgsdotter, Equal

10.30 - 11.15 Hur behandlas det icke perfekta brottsoffret av rättsapparaten?

Det ideala offret är en svag kvinna som inte tar onödiga risker och som blir utsatt av en helst okänd man. Hon ska ha fysiska skador, vara förkrossad, gråta mycket och absolut inte vilja ha kontakt med förövaren igen. Hur behandlas våldsutsatta kvinnor icke ideala offer?

Med Eva Diesen, Stockholms Universitet, forskar om sexualbrott och våld mot kvinnor och barn i nära relationer.

11.15 - 12.00 Myndigheters stuprör försvårar ända in
i rättssalen
Våldsutsatta särskilt sårbara kvinnor har oftast en multiproblematik med behov av insatser från många olika instanser. Myndigheter tenderar att fokusera på den egna verksamheten. Resultatet blir ofta att kvinnan inte får det stöd hon behöver.

Med Emilia Hermanrud, advokat som arbetar mycket med våldsutsatta kvinnor.

12.00 - 12.45 Lunch
Konferensdeltagarna bekostar lunchen själv
12.45 - 13.30 Kan man ge traumabehandling till kvinnor med beroendeproblem?

Den amerikanska metoden Seeking Safety – hur fungerar det?

Med Madeleine Sköld, psykolog och psykoterapeut på Livsstilsmottagningen.

13.30 - 14.15 Våld i nära relationer eller kvinnofrid?

Utestängs kvinnor utsatta för människohandel inom landets gränser från kommunens stöd pga en för snäv definition av kommunens ansvar?

Med Johan Christiansson, länskoordinator mot människohandel

14.15 - 14.45 Fika
Kaffe med nåt sött och garanterat onyttigt
14.45 - 15.45 Hur ska man som myndighetsperson arbeta med sekretess och skyddade personuppgifter?

Det är anställd personal som har ett ansvar att utbilda kvinnor i säkerhet och vilka regler och förhållningssätt som gäller för att få behålla den skyddade identiteten. Har professionen tillräcklig kunskap om vad som gäller vid en sekretessmarkering?

Med Katarina Löven, skatteverkets personsäkerhetsgrupp.

15.45 - 16.15 Hedersvåld och gängkriminalitet

Under senare år har hedersvåldets mekanismer uppmärksammats. Nu växer gängkriminaliteten i omfång och med det antalet våldsutsatta kvinnor. Gängen har sin heder och sina metoder. Vilka likheter och skillnader finns mellan olika hederskulturer?

Med Jasmine Monmorgsdotter, utifrån arbetet med våldsutsatta kvinnor på Qvinnoqraft.

16.15 - 16.20 Avslutning och sammanfattning
Med Per Sternbeck, Jasmine Monmorgsdotter, Equal

Ladda ner programmet för utskrift.


Anmäl dig via formuläret nedan. (Anmälan är obligatorisk!)

OBS! Konferensen är fullbokad!