Är antidepressiva medel antidepressiva?
Antidepressiva medel

Är antidepressiva medel antidepressiva?

Varje dag äter över en miljon svenskar medel som saluförs som antidepressiva av tillverkare, sjukvård och myndigheter. Medlen är förstahandsval vid depression, enligt Socialstyrelsens riktlinjer, men används på andra indikationer, t.ex. smärta, ångest och PMS. I [Läs mer…]

Psykofarmakakollen

Psykofarmakakollen

Välkommen till Psykofarmakakollen! Psykofarmakakollen baseras på en checklista för patientsäker vård. Läs mer… Psykofarmakakollen syftar till ökad patientsäkerhet vid medicinering med psykofarmaka. Tanken är att användarna skall få bättre kontroll över verkningarna av dessa preparat [Läs mer…]