Socialt ombud
Nyheter

Socialt ombud

maj 16, 2018

Föreningen Equal har under cirka 10 års tid arbetat med att fungera som socialt ombud för personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller annan social utsatthet. Det handlar mycket om att förbereda och följa med till [Läs mer…]

Medicinfri psykiatri hopp för psykiatrin?
Artiklar

Medicinfri psykiatri hopp för psykiatrin?

maj 9, 2018

Öppnar medicinfri behandling för ett stort paradigmskifte som mer än fyrdubblar andelen som tillfrisknar? Kan diagnosen schizofreni reduceras till en tiondel på årsbas samtidigt som sjukskrivningarna reduceras med en tredjedel?  Ja, det är faktiskt möjligt [Läs mer…]

Organiserad förnekelse hos Läkemedelsverket?
Artiklar

Organiserad förnekelse hos Läkemedelsverket?

maj 8, 2018

Beroende av läkarförskrivna beroendeskapande läkemedel är det nästa största beroendeproblemet i Sverige efter alkohol. 2007 publicerade dåvarande Folkhälsoinstitutet en forskningsrapport som vetenskapligt bevisade att cirka 250 000 svenskar var drabbade. Några år efteråt, i en mycket [Läs mer…]