Gör om, Gör rätt!

SOCIALTJÄNSTEN MÅSTE HA HELHETSSYN!

20 förslag för en bättre fungerande socialtjänst ur ett klientperspektiv